JSW Jeugd in school en wereld — Jrg. 101 (januari 2017) nr. 5

06 Onderwijskwaliteit: leg je eigen lat
Eva Naaijkens, Leontine le Blanc en Arnold Jonk
Vanaf 1 augustus 2017 gaat de inspectie werken met een nieuw waarderingskader. Hoe kijken een schoolleider, leerkracht en inspecteur naar dit nieuwe kader? Dwingt het scholen om keuzes te maken, of biedt het juist veel vrijheid om het eigen onderwijsproces vorm te geven?

12 Wat wil je met je rekenles?
Pieter Gerrits
Wat wil je met je rekenonderwijs bereiken? De effectiviteit van je rekenles hangt samen met deze vraag. In een rekenles gaat het om het leren van kennis en vaardigheden, maar ook om toepassen en nadenken. Als leerkracht heb je een gereedschapskist nodig met verschillende instructiemodellen en werkvormen. Ontdek de rol van directe instructie en denkinstructie bij rekenen aan de hand van diverse voorbeelden.

18 Effect bioritme op leerprestaties
Thijs Roovers
Bij maatwerk en gepersonaliseerd leren in het onderwijs gaat het vaak over het aanbieden van gedifferentieerde instructie of verwerkingsopdrachten. Een nog onderbelicht aspect bij differentiëren is het bioritme van een leerling. Moet er niet gekeken worden naar het moment van toetsafname? De interne klok van de leerling zorgt ervoor dat hij nog wil slapen, terwijl het op school tijd is voor een toets. Wat is het beste tijdstip om een toets af te nemen?

32 Schrijfonderwijs versterken
Tseard Veenstra en Sonja Sinkeldam
Al een aantal jaren wordt er erg veel gezegd en geschreven over de matige kwaliteit van schrijfonderwijs. Bevindingen vanuit verschillende hoeken melden dat de aandacht voor het schrijfonderwijs (stellen) een ondergeschoven kindje is. Leerlingen krijgen vaak opdrachten om iets te schrijven. Gebeurt dit vanuit een goede opbouw en leerlijn, of moet de lat hoger?

40 Leerlingen met ODD begeleiden
Geesje Kamp-Groeneveld
Leerlingen met de stoornis Oppositional Defiant Disorder (ODD) vertonen vaak vijandig, opstandig en negativistisch gedrag. Bij het minste of geringste wordt een kind met ODD kwaad. Daarnaast maakt het snel ruzie met volwassenen, en zal het bijna altijd met hen in discussie gaan. Hoe help je kinderen met ODD die oppositioneel gedrag vertonen in de klas?

Rubrieken

16 www.jsw
22 Uitgelicht
25 Praktijk
29 Lezersactie
30 Schoolweek
36 Open boek
39 Van de stapel
46 Gereedschap
50 Verwacht in JSW