JSW Jeugd in school en wereld — Jrg. 101 (februari 2017) nr. 6

06 Leesbegrip: wat klopt er niet?
Stephanie Wassenburg, Lisanne Bos, Björn de Koning en Menno van der Schoot
Begrijp ik de tekst nog wel? Zo nee, waarom niet? En wat kan ik hieraan doen? Leerlingen kunnen zich bewuster worden van hun eigen leesbegrip door teksten met inconsistenties te lezen. Detectietraining is een begrijpend lezen-training gericht op het detecteren (en wegwerken) van inconsistenties.

12 Ouders en school: ondersteun elkaars aanpak
Evelien Bakker
‘Maar van mijn moeder mag het thuis wel!’ Uitspraken van leerlingen die een verschil in verwachtingen van de thuissituatie en de school weergeven, zijn herkenbaar voor veel leerkrachten. Samenwerken met ouders en op één lijn zitten wat betreft de (pedagogische) aanpak staat op veel scholen hoog in het vaandel. Hoe zorg je voor deze samenwerking?

18 Schoolontwikkeling persoonlijke zaak
Sanne de Bos
Lesgeven vanuit een open, nieuwsgierige en liefdevolle grondhouding lukt alleen wanneer j bewust bent van je eigen gevoelens en gedachten en in staat bent je eigen gedrag te sturen. Deze zelfsturing is tegenovergesteld aan denken dat je iets overkomt, en dat je geen invloed hebt over dat wat je voelt, denkt en de manier waarop je handelt. Sta open voor je leerlingen en kijk naar je eigen handelen.

32 Intelligentie, sociale klasse en onderwijs
Jo Nelissen
In 1969 lokte de Amerikaanse psycholoog Arthur Jensen wereldwijd een zeer felle discussie uit met zijn stelling dat een groot deel (80 procent) van de variantie in intelligentie erfelijk is bepaald. Omgevingsfactoren spelen volgens hem een beperkte rol. Diverse grootmeesters in de psychologie mengden zich in het debat en de theorie van Jensen bleek niet houdbaar. Schat alle leerlingen op waarde en kijk naar hun kwaliteiten.

40 Het belang van toetsen bij Engels
Lisanne Bos, Irene Fokkens en Eveline van Baalen
Uit de verdiepingsfase van Platform Onderwijs2032 blijkt een grote behoefte naar een betere aansluiting van het vak Engels in de overgang van het primair onderwijs naar het voorgezet onderwijs. De overdracht is tot nu toe vaak beperkt; dat heeft mede te maken met de manier van toetsing bij Engels. Tijd om het belang van toetsing van het Engels in het basisonderwijs onder de loep te nemen.

Rubrieken

16 www.jsw
22
Uitgelicht
25 Praktijk
29 Lezeractie
30 Schoolweek
36 Open boek
39 Van de stapel
46 Gereedschap
50 Verwacht in JSW