JSW Jeugd in School en Wereld — Jrg. 100 (november 2015) nr. 3

Special: De beginnende leerkracht

06 Daar sta je dan!
Mark van der Pol
Na vier jaren studeren, boeken lezen, stage lopen, opdrachten uitwerken en baantjes in de avonduren is het zover. Je eerste baan in het onderwijs. Voor het eerste een eigen klas, precies wat je altijd wilde. Hoe zal dat gaan, wat kom je allemaal tegen?

10 Abonnement op JSW

11 Van de stapel

12 Een goed begin is het halve werk!
Leonie Verweij
Als startende leerkracht sta je er niet alleen voor. Op veel scholen zijn collega’s bereid je te helpen bij het oplossen van allerlei praktische zaken. Niettemin word je dagelijks voor lastige uitspraken gesteld. In dit artikel vind je antwoorden op de meest voorkomende vraagstukken.

16 www.jsw

18 Starten leerkrachten op jouw school
Judith Porcelijn
Startende leerkrachten hebben een boeiende, maar zware baan. Ze hebben het moeilijker dan starters in andere beroepen. Toch krijgt de helft van de starters in het basisonderwijs nog steeds geen of of amper begeleiding. Dit artikel presenteert een stappenplan waarmee je de begeleiding van startende collega’s handen en voeten kunt geven.

22 Uitgelicht

25 Praktijk

29 Lezersactie

30 Schoolweek

32 Samen staan we sterk!
Karin Winters
Samenwerken met ouders. Het belang van het kind voorop. Samen het beste uit elkaar naar boven halen, dat willen we allemaal wel … toch? In de praktijk blijkt dit niet gemakkelijk. Wat speelt een rol om samenwerking tot een succes te maken? Op welke manier werkt het wel? Laten we de oudergesprekken als uitgangspunt nemen.

36 Open boek

38 Toen & Nu
Wim van Werkhoven en Merlijn Wentzel
JSW hield ook in de twintigste eeuw al nauwlettend de vinger aan de pols van het wetenschappelijke onderzoek naar ontwikkelingen in het basisonderwijs. Zo verscheen in de tachtiger jaren een artikelenreeks over aandachts- en motivatieproblemen, geënt op een onderzoek aan de Rijksuniversiteit Utrecht. De auteurs pleitten voor een betere afstemming tussen de verwachtingen van leerkrachten en leerlingen ten aanzien van door leerlingen uit te voeren taken. Een pleidooi dat ook nu doorklinkt in de roep om passend onderwijs.

42 Gereedschap

46 Verwacht in JSW