JSW Jeugd in School en Wereld — Jrg. 100 (mei 2016) nr. 9

06 Evidence based rekenonderwijs
Alex Koks
De laatste jaren is er veel discussie geweest over de oorzaak van de afwisselende resultaten in het rekenonderwijs. Uit onderzoek van het KNAW (2009) bleek dat niet de didactiek, maar het handelen van de leerkracht in interactie met leerlingen het verschil maakt. Wat zijn de bewezen elementen van dit professioneel handelen? Hoe kun je jezelf hierin als leerkracht ontwikkelen?

10 Abonnement op JSW

11 Van de stapel

12 Ontwerpend leren bij techniek
Jos Marell
Hoewel probleemoplossend werken, ook wel ontwerpend leren genoemd, bij techniek in de eerste versie van de kerndoelen voor het basisonderwijs (1997) een plaats hebben gekregen, blijkt dit op veel scholen nog steeds weinig in praktijk te worden gebracht. Laat je leerlingen een technisch procuct maken, zodat ze tijdens het ontwerp- en maakproces problemen moeten oplossen..

16 www.jsw

18 Pedagogisch sensitieve leerkracht
Anouke Bakx en Ellen Rohaan
Een tijd lang is het basisonderwijs sterk gericht geweest op cognitieve leeropbrengsten. Maar tegenwoordig lijkt er steeds meer aandacht te komen voor het welbevinden van leerlingen stimuleren door onder andere een veilig en positief pedagogisch klimaat in de klas te realiseren, zodat zij zich beter begrepen voelen.

23 Praktijk

27 Lezersactie

28 Schoolweek

30 Hoe gaat het met de hij-instromers?
Ineke Westbroek
Mannen vormen een minderheid in het basisonderwijs. Daarom ontplooiden diverse pabo’s de laatste jaren initiatieven om meer mannelijke leerkrachten op te leiden. Eén daarvan is het hij-instroomtraject van de RVKO en de Thomas More Hogeschool, waaraan JSW in 2011 aandacht besteedde. Hoe gaat het nu met dit traject? En met de mannelijke zij-instromers?

34 Uitgelicht

40 1949 vs. 2016: realistisch rekenen
Kees van Putten en Marian Hickendorff
In drie artikelen uit 1949 geeft Govert Grazer in Ons Eigen Blad zijn ‘moderne gedachten over het rekenonderwijs’ weer. Grzer beschrijft wat het doel van rekenen zou moeten zijn: het doel van de toepassing en het gebruik in het dagelijks leven moeten zijn. Hoe kijken we nu tegen het rekenonderwijs aan? En wat verstaan wij vandaag de dag onder realistisch rekenen?

40 Uitgelicht

42 Gereedschap

46 Verwacht in JSW