JSW Jeugd in School en Wereld — Jrg. 100 (juni 2016) nr. 10

06 Hoe maak je een goede groep?
Anton Horeweg
Inzetten op groepsvorming is belangrijk. Wanneer je dit proces bewust beïnvloedt, kun je zorgen voor een positieve, hard werkende groep. Bovendien kun je in een klas met een fijne sfeer beter lesgeven. Wat houden de vijf fases van groepsvorming in en wat is per fase de behoefte van de groep?

10 Abonnement op JSW

11 Van de stapel

12 Ouderparticipatie 3.0
Peter de Vries
Ouderbetrokkenheid heeft een positief effect op het leren van kinderen en op niet-cognitieve aspecten, blijkt uit onderzoek. Maar ouderparticipatie lijkt geen enkel effect te hebben. Toch wordt het helpen op school door zowel leerkrachten als ouders vaak bijzonder gewaardeerd. Hoe kun je ervoor zorgen dat ouderparticipatie wél succesvol is?

16 www.jsw

18 Ontdek wat voor leerkracht je bent!
Bianca van den Berg en Kim de Jong
Weet jij hoe de leerlingen uit je klas lesgeeft? Wat is je voorkeursstijl en welke didactische activiteiten pas je minder vaak toe tijdens de lessen? Ontdek vier verschillende leertheorieën om hier bewust mee te kunnen variëren. Door je ‘didactisch DNA’ te verbreden, worden je lessen afwisselender en prikkelender. Ook zijn je leerlingen tijdens de lessen meer betrokken.

23 Praktijk

27 Lezersactie

28 Schoolweek

30 Grip op internationalisering
Maarten Hogenstijn en Daniël van Middelkoop
Hoe geef je op school vorm aan internationalisering? EP-Nuffic onderscheidt vier domeinen: vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto), internationaal georiënteerde leerinhouden, uitwisseling over de grens en internationale beleidsontwikkelingen. Een onderzoek heeft een instrument opgeleverd dat je inzicht geeft in de mate waarin internationalisering in je lessen is ingebed.

34 Open boek

36 1986 vs. 2016: schrijfplezier
Tjalling Brouwer
De kleuterschool en de lagere school werden in 1985 samengevoegd en gingen verder als de basisschool. In deze onderwijskundig roerige periode werd veel over het stelonderwijs geschreven. Zo schreef Peter Dekkers in 1986 een artikel voor JSW over het leren schrijven van teksten. Met als thema: schrijfangst. Hoe maakte schrijfangst plaats voor schrijfplezier?

40 Uitgelicht

42 Gereedschap

46 Verwacht in JSW