JSW Jeugd in School en Wereld — Jrg. 100 (januari 2016) nr. 5

06 Bewegen verrijkt je brein
Marieke Peeters
In zijn boek Laat je hersenen niet zitten pleit hoogleraar Erik Scherder dat we meer moeten bewegen. Niet alleen voor een slanke lijn, maar ook om ons brein in conditie te houden. Uit onderzoek blijkt dat bewegen een positief effect heeft op leerprestaties. In dit artikel vertelt Scherder wat zijn onderzoeksresultaten kunnen betekenen voor het onderwijs.

12 Werken aan een woordenschatcultuur
Piers van der Sluis
Kinderen met een grote woordenschat hebben op school profijt van hun woordkennis. Het ontwikkelen van een inspirerende woordenschatcultuur in je klas zorgt voor een duurzame woordenschatontwikkeling en vooral voor meer plezier in het leren van woorden.

16 www.jsw

18 Excellent ZML-onderwijs
Dorien Boeljon
Het vierjaarlijks bezoek van de onderwijsinspectie leverde de Bernardusschool, een speciaal onderwijsschool in Den Haag, een positief rapport op: ‘De Bernardusschool is op de meeste punten excellent’. In dit artikel vind je praktische punten die deze school excellent maken en die een inspiratie kunnen zijn voor andere scholen.

22 Uitgelicht

25 Praktijk

29 Lezersactie

30 Schoolweek

32 Leerbehoeften afstemmen
Susanne Hagelaar, Marianne van den Hurk en Mienke Droop
Tijdens wetenschap- en technologieonderwijs moet de begeleiding door de leerkracht overeenstemmen met de mate van de gewenste zelfsturing van een leerling. In dit artikel staat de vraag centraal of de aansluiting van de leerbehoefte de motivatie van leerlingen beïnvloedt.

36 Open boek

39 Van de stapel

40 Toen & Nu: onderwijsvernieuwingen
Jan de Bekker
Het onderwijs is continu in ontwikkeling om leerlingen optimaal voor te bereiden op de arbeidsmarkt van de toekomst. Zo zijn de 21st century skills tegenwoordig dagelijks het onderwerp van gesprek. Maar … niet al het nieuwe is goed. In 1959 keek frater Rombouts kritisch naar onderwijsvernieuwingen: hoe omschrijven we goed onderwijs?

46 Gereedschap

50 Verwacht in JSW