JSW Jeugd in School en Wereld — Jrg. 100 (februari 2016) nr. 6

06 Rekengesprekken voeren
Petra Husmann-Verweij
Leerlingen zijn de kenner van hun eigen onderwijsbehoeften. Die kennis kun je als leerkracht goed gebruiken. Door rekengesprekken te houden met leerlingen krijg je gerichte informatie over het niveau van handelen van de leerlingen. Een rekengesprek levert handvatten op om de instructie beter af te stemmen op de leerlingen. Welke modellen kun je inzetten?

12 Leerresultaten: meet toegevoegde waarde!
Joop Smits
De leerresultaten van de leerling worden meestal vergeleken met die van andere leerlingen en niet met zijn vorige prestaties. Vooral kleurrijke scholen moeten kunnen laten zien dat hun inspanningen in moeilijke omstandigheden succesvol zijn. De inspectie kijkt alleen naar het behaalde gemiddelde niveau, terwijl het aanvangsniveau van scholen sterk uiteenloopt. Het meten van de toegevoegde waarde zorgt dat je talent benut.

16 www.jsw

18 Effectieve opbouw geschiedenisproject
Alex Koks en Iris Windmuller
De geschiedenis verwijst naar alles wat in het verleden heeft plaatsgevonden en is niet altijd even gemakkelijk te begrijpen voor kinderen. Moeten we de geschiedenis daarom zelf laten ontdekken de kinderen? Ontdek de essentie van goed geschiedenisonderwijs en een didactiek voor een lessenreeks waarbij de leerlingen zelf de archeoloog zijn.

22 Uitgelicht

25 Praktijk

30 Schoolweek

32 Leren in de juiste versnelling
Olaf Verschuren en Koen Broeren
In de klas is zitten de norm en steeds meer kinderen hebben moeite om te voldoen aan de norm voor gezond bewegen. Niet alleen tijdens de gymles kunnen kinderen effectief bewegen; gedurende de hele dag kan er bewogen worden. Met simpele ingrepen kun je al grote resultaten bereiken. Pas de aangereikte tips toe om een bewegingsrijke omgeving te creëren.

36 Open boek

39 Van de stapel

42 Toen & Nu: wereldoriëntatie
Marco Bastmeijer
In het onderwijs gaan ontwikkelingen, meningen en standpunten in een golfbeweging heen en weer. Het artikel Wat is wereldoriëntatie? uit 1970 is ook nu bijzonder actueel. Alsof de klok heeft stilgestaan. Als we ervoor waken niet dezelfde fouten te maken als in het verleden, komen we meerdere stappen verder. Wat moeten we aan het vak wereldoriëntatie veranderen?

46 Gereedschap