JSW Jeugd in School en Wereld — Jrg. 100 (december 2015) nr. 4

06 Co-teaching: samen leren
Annette Schaafsma en Cindy Hamers
Co-teaching is een krachtige manier om aan je professionele ontwikkeling te werken. Door samen met een collega les te geven, kun je expertise aan elkaar overdragen en bijvoorbeeld je didactische vaardigheden verbeteren. Je leert van elkaar en kunt de feedback direct toepassen.

10 Abbonnebent op JSW

11 Van de stapel

12 Rolmodellen in het onderwijs
Gerda Geerdink
Zolang er onderwijs is, hebben mensen een ideale leerkracht voor ogen, namelijk leerkrachten die een voorbeeld zijn voor kinderen. Het geslacht lijkt daarbij vaak belangrijk te zijn, terwijl dat minder aansluit bij de sekseneutrale rolverdeling die de samenleving wenst. Nu bieden wij kinderen onderwijs naar talenten. In de afgelopen 100 jaar is dat niet altijd zo geweest…

16 www.jsw.nl

18 Emotionele rekenbeleving
Sylke Toll, Jojanneke van der Beek en Hans van Luit
Leerlingen kunnen een negatieve week rekenbeleving hebben. Als het om rekenen gaat, zijn ze gespannen of laten ze vermijdend gedrag zien. Hoe kun je ervoor zorgen dat deze leerlingen de rekenles positiever beleven?

22 Uitgelicht

25 Praktijk

29 Lezersactie

30 Schoolweek

32 Stimuleer korte boekgesprekken
Erna van Koeven en Marinka Adamsky
Boekgesprekken voeren is belangrijk, want lezen draagt bij aan het schoolsucces van anderen. Maar hoe praat je over boeken als je zelf niet zo’n lezer bent? Moet je vaak zoeken naar de juiste woorden? In dit artikel komen methodes aan bod om (korte) boekgesprekken te voeren.

36 Open boek

38 Toen & Nu: straffen in de klas
Kees van Overveld
‘De jeugd van tegenwoordig is lastig, luistert niet en is moeilijk te sturen’, zeggen opvoeders vaak. Tegenwoordig blijkt een ruim begrip. Iedere generatie klagen opvoeders over de ’tuchteloosheid’ van jongeren. Zelfs Socrates zou 2500 jaar geleden al hebben verkondigd dat jonge mensen en leerkrachten tiranniseren. Toen & Nu aandacht voor straffen in de klas…

42 Gereedschap

46 Verwacht in JSW