JSW Jeugd in school en wereld — jrg. 99 (mei 2015) nr. 9

06 Effectieve voorbereiding van de rekenles 
Dolf Janson en Martie de Pater-Sneep
Hoe draag je als leerkracht door je keuzes bij aan het leerproces en de opbrengsten van je leerlingen? Welke gevolgen heeft dat voor de differentiatie in je lessen? Door het beantwoorden van zulke vragen wordt duidelijk hoe essentieel de voorbereiding op je reken-wiskundelessen is. Een aantal handvatten voor een effectieve voorbereiding.

10 Cadeau bij een abonnement

11 Van de stapel

12 Zo moedig je een nieuwsgierige houding aan
Marieke Peeters
Nieuwsgierigheid wordt steeds vaker gezien als een houding die we in het onderwijs moeten aanmoedigen en voeden. In dit artikel staat de rol die je als leerkracht speelt bij het aanmoedigen van een nieuwsgierige en onderzoekende houding centraal.

16 www.jsw

18 Sociaal-emotioneel leren
Peggy van der Lee
Een groeiende groep leerkrachten vindt dat levensvaardigheden als zelfbeheersing, empathie en de kunst om echt te luisteren, net zo’n belangrijke plek zouden moeten innemen in het lesprogramma als taal en rekenen. Zij worden daarbij gesteund door onderzoek: op scholen waar sociaal-emotioneel leren hoog in het vaandel staat, zijn de prestaties beter en is iedereen gelukkiger. Oók de leerkrachten.

22 Uitgelicht

25 Praktijk

29 Lezersactie

30 Schoolweek

32 De leerkracht van morgen

Erno Mijland
Alles is met alles verbonden. Iedereen is met iedereen verbonden. Door de komst van het internet is de wereld ingrijpend veranderd. ‘En we staan nog maar aan het begin’, zegt Eduard Beck, Sector Manager Education bij Microsoft. ‘Als je je met leren bezig houdt, moet je nu goed opletten. Pak je die kans of… mis je de boot?’

38 Leerlijnen voor ouders
Claudy van Valburg
Leerkrachten beseffen goed dat ouders medeverantwoordelijk zijn voor het proces en het resultaat. Hun inbreng en medewerking kan kinderen zelfs cognitief flink doen groeien. Hoe geef je dit partnerschap als leerkracht op een effectieve manier vorm?

36 Open boek

42 Gereedschap

46 Verwacht in JSW