Jeugdbeleid — Jrg. 13 (december 2019) nr. 4

Definitief afscheid
Prof. dr. René Clarijs

Van oplichterssyndroom tot knoeierijen
Van de redactie, Prof. dr. René Clarijs

Verregaande transformatie in Geldrop-Mierlo met het Heppie (t)Huis
Femke van Abeelen MA

Kinderbescherming in oorlogstijd: voogdijvereniging Tot Steun
Dr. Marjoke Rietveld-Van Wingerden

Leer jongeren om hun brein met zorg te behandelen : De noodzaak van een bewust brein in de huidige tijd
Noortje Lenders MSc., Drs. Wendy de Ruiter, Aukje Zegers MSc.

De effectiviteit van Eigen Kracht-conferenties in de jeugdzorg
Dr. Sharon Dijkstra, Dr. Hanneke Creemers, Prof. dr. Jessica Asscher, Prof. dr. Maja Deković, Prof. dr. Geert Jan Stams

Eigen Kracht-conferentie is een besluitvormingsmodel, geen hulpverlening : Een reactie op het onderzoek van Sharon Dijkstra
Drs. Hedda van Lieshout

Tijd om werk te maken van spelen
Froukje Hajer

Transformatie in de jeugdhulp: de noodzaak tot wonderwoordendialoog
Dr. Rob Gilsing