Jeugd en Co – Kennis — Jrg. 4 (september 2010) Nr. 3

2 Buurtleven
MET HET OOG OP KENNIS
Tom van Yperen

4 Zedendelinquenten, babyopvang en depressie
UIT ONDERZOEK
Ton Ceelen
– Zedendelinquenten
Jeugdpsychiater Lisette ’t Hart-Kerkhoffs vond psychische stoornissen bij driekwart van de door haar onderzochte jonge zedendelinquenten. Verder ziet ze aanwijzingen dat autistische kenmerken mogelijk een rol spelen bij zedendelinquenten.
Babyopvang
Crche moet zich aanpassen aan jonge baby.
– Depressie
Rekening houden met geslacht bij depressie.

8 Omgaan met grensoverschrijdend pubergedrag in het onderwijs
Daan Wienke, Corian Messing
Een veilig pedagogisch schoolklimaat is een belangrijke voorwaarde voor effectief onderwijs. Het scheppen van zo’n schoolklimaat in het voortgezet onderwijs stelt hoge eisen aan docenten. Zij moeten effectief lesgeven, een goede werksfeer scheppen, regels consequent handhaven en passende maatregelen nemen bij overtreding van die regels. Belangrijk daarbij is dat een docent normaal, grensoverschrijdend pubergedrag niet te snel bestempelt als psychosociaal probleemgedrag.

19 CJG kan opvoedkundige kracht van de omgeving versterken
Marije Kesselring, Mireille Gemmeke, Mieke Geschiere
De pedagogische ‘civil society’ en het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin). Het versterken van de sociale omgeving van gezinnen is een actueel thema binnen het jeugdbeleid. De aandacht daarvoor is terecht, want het eigen netwerk is een belangrijke bron van steun bij het opgroeien en opvoeden van kinderen. In het project ‘Allemaal Opvoeders‘ verkennen elf gemeenten hoe het CJG opvoeders kan helpen deze bron aan te boren.

29 Alert4You: jeugdzorg vergroot deskundigheid kinderopvang
Marielle Balledux, Marjan de Lange, CŽcile Chnevert, Su’en Kwok
Omdat er nog veel winst behaald kan worden met vroegsignalering van gedragsproblemen bij jonge kinderen werken de kinderopvang en de jeugdzorg samen in het project Alert4You. uit de eerste ervaringen bij drie proefprojecten blijkt dat een goede aanpak moet uitgaan van de wensen en behoeften van de kinderopvangmedewerkers op de werkvloer. Coaching door ervaren jeugdzorgmedewerkers helpt hen beter in te spelen op ‘opvallend’ gedrag.

38 Wat migrantenjongeren met wie bespreken
Marjolein Bijvoets, Mieke van Heerekerk
Relaties, seks, uiterlijk, alcohol en drugsgebruik, het zijn onderwerpen waarover jongeren vaak vragen hebben, maar die ze niet makkelijk bespreken. Dat geldt in het bijzonder voor migrantenjongeren. Onderzoek onder jongeren in Amsterdam laat zien welke onderwerpen ze met wie bespreken: met ouders: broers en zussen, vrienden, docenten, mentoren of jongerenwerkers of met niemand. Voor Centra voor Jeugd en Gezin is ook een rol als gesprekspartner weggelegd.

49 Dossier over seksualisering helpt bij mediaopvoeding
NJi
Joanka Prakken
Een serie groepsverkrachtingen door Antilliaanse jongeren en andere ernstige jeugdzedenzaken waren aanleiding voor verhitte discussie over de mogelijke effecten van seksualisering op jongeren. Vooral de media zouden ervoor zorgen dat jongeren een vertekend beeld hebben van seksualiteit. Als die media invloed hebben, wat moet er dan gebeuren? Voor het Nederlands Jeugdinstituut reden om de beschikbare kennis over seksualisering te bundelen in een digitaal dossier.

52 Meer onderzoek nodig naar socialisatie migrantenjeugd en toegankelijkheid voorzieningen
ZonMw
Marjolijn Distelbrink, Margo van den Berg
In opdracht van ZonMw onderzocht het Verwey-Jonker instituut welke kennis nodig is voor duurzaam verbeteren van de jeugdsector en de positie van migrantenjeugd. Prioriteiten voor de korte termijn zijn onderzoek naar socialisatie van migrantenjeugd, in en rondom gezinnen, en naar de toegankelijkheid van algemene jeugdvoorzieningen voor migranten.

55 Hoog bereik jeugdgezondheidszorg is essentieel
RIVM
Trudy Dunnink
Alle kinderen moeten de kans krijgen in een veilige omgeving op te groeien. De jeugdgezondheidszorg (jgz) kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren. Jgz-organisaties streven daarom naar 100 procent bereik van kinderen in Nederland en hun ouders. Een deel van de jgz-organisaties heeft echter een bereik van minder dan 95 procent. Met het Standpunt Bereik van de Jeugdgezondheidszorg wil het Centrum Jeugdgezondheid jgz-organisaties helpen hun bereik te vergroten.