Jeugd en Co – Kennis — Jrg. 4 (december 2010) Nr. 4

2 Kwaliteit gegarandeerd
MET HET OOG OP KENNIS
Tom van Yperen
De aanstaande totale reorganisatie van het jeugdstelsel mag gewoon niet mislukken.

4 Agressie, geheimen en ADHD
UIT ONDERZOEK
Ton Ceelen
Socioloog Jelle Sijtsema onderzocht de functie van agressie in samenhang met persoons- en omgevingskenmerken. Behandelprogramma’s moeten rekening houden met die verschillen, stelt hij.

8 Strenge bewaking van kwaliteit bij PMTO
Jill Thiijssen, Corine de Ruiter
PArent management Training Oregon (PMTO) is een therapie voor ouders van kinderen van 4 tot 12 jaar met ernstige externaliserende gedragsproblemen. PMTO onderscheidt zich van andere ouderinterventies door de langdurige, intensieve opleiding van PMTO-Therapeuten, de relatief intensieve werkbegeleiding na de opleiding en de strenge kwaliteitsbewaking van de uitvoering. In het buitenland is de effectiviteit van PMYO al meerdere malen aangetoond. In Nederland doet de Universiteit Maastricht experimenteel effectonderzoek naar de effectiviteit van PMTO.

15 De invloed van het kinderdagverblijf op voeding en beweging
Jessica Gubbels, Stef Kremers, Carel Thijs, Annette Stafleu, Dave van Kann, Sanne de Vries, Nanne de Vries
Een toenemend aantal kinderen is te dik. Uit onderzoek van de Universiteit Maastricht blijkt dat kinderdagverblijvenmedewerkers invloed kunnen hebben op wat kinderen eten en hoeveel ze bewegen. Ze kunnen ook ouders stimuleren om thuis gezond gedrag te bevorderen. Zo kunnen kinderdagverblijven bijdragen aan het voorkomen van overgewicht bij kinderen.

24 Campagne maakt stellen van opvoedvragen normaal
Ferry X. Goossens, Ireen de Graaf
Hoewel de meeste ouders vragen hebben over opvoeden, is het voor instellingen soms nog een lastige klus om ouders te bereiken met hun aanbod aan opvoedondersteuning. Oorzaken kunnen liggen bij onbekendheid met het aanbod, schaamte, of het ongewoon vinden om hulp te vragen bij de opvoeding. De campagne Positief Opvoeden is het gelukt om een deel van die oorzaken weg te nemen en heeft ervoor gezorgd dat ouders het normaler vinden als ouders ondersteuning zoeken en informatie vragen over opvoeden.

34 Verschillen tussen allochtone en autochtone cli‘nten
Renske van der Gaag, Barbara Speet
Berichten over de oververtegenwoordiging van niet-westerse allochtone jongeren in de zwaardere vormen van jeugdzorg waren voor Bureau Jeugdzorg Utrecht aanleiding om de indicatie voor lichtere, vrijwillige vormen van jeugdzorg tegen het licht te krijgen voor zwaardere vormen van vrijwillige hulp dan de autochtone jeugd. Die indicaties zijn echter verklaarbaar door de vaak zwaardere problematiek waarmee de allochtone jeugd bij Bureau Jeugdzorg utrecht binnenkomt.

44 Een stoornis komt vaak niet alleen
NJi
Joanka Prakken
Psychische problemen bij jongeren en kinderen komen vaak voor in combinaties. Verrassend genoeg is over zulke combinaties relatief weinig bekend, terwijl de praktijk juist behoefte heeft aan dergelijk kennis. Om tegemoet te komen aan de vragen uit de praktijk heeft het Nederlands Jeugdinstituut en digitaal dossier samengesteld over combinaties van psychische stoornissen bij jongeren en kinderen.

47 ZonMw financiert onderzoek naar aanpak kindermishandeling
ZonMw
Yvonne Benard
Kindermishandeling heeft ingrijpende gevolgen, niet alleen in de kindertijd maar ook als de slachtoffers volwassen zijn. Mishandeling leidt vaak tot lichamelijk of geestelijk letsel. ZonMw financiert onderzoek naar instrumenten die riskante opvoedsituaties en concrete gevallen van kindermishandeling te voorkomen en de negatieve gevolgen ervan te beperken.

50 Preventie en signalering van meisjesbesnijdenis door de jeugdgezondheidszorg
RIVM
Frans Pijpers
Medewerkers van de jeugdgezondheidszorg moeten in hun werk alert zijn op vrouwelijke genitale verminking (VGV), ook wel meisjesbesnijdenis genoemd. Om hen te ondersteunen bij het voorkomen en signaleren van VGV publiceert het RIVM/Centrum Jeugdgezondheid eind dit jaar het standpunt ‘Preventie van vrouwelijke genitale verminking (VGV) door de Jeugdgezondheidszorg’.