Jeugd en Co – Kennis — Jrg. 3 (september 2009) Nr. 3

2 Stand der kennis
MET HET OOG OP KENNIS
Tom van Yperen

4 Migratie speelt bescheiden rol bij su•cide
UIT ONDERZOEK
Ton Ceelen
Migratie vormt geen sluitende verklaring voor hogere zelfmoordcijfers bij meisjes uit etnische minderheidsgroepen. Gebrek aan autonomie en het ontbreken van hechte, warme gezinsbanden zijn wel belangrijke risicofactoren. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Diana van Bergen.

8 Gezinscoach heeft succes met drang en dwang
Jan van Gerwen, Annermarie de Beer
De jeugdzorgorganisaties Flexusjeugdplein in Rotterdam en Spirit in Amsterdam gebruiken dwang om zorgmijdende multiprobleemgezinnen te helpen. in de jeugdzorg worden drang en dwang vaak gezien als middelen die de hulpverleningsrelatie ondermijnen en daardoor succesvolle hulp onmogelijk maken. De gezincoaches van FlexusJeugdplein en Spirit zetten drang en dwang in waar motivatie ontbreekt – met succes.

19 CAP-J, de nieuwe DSM voor de jeugdzorg
Carolien Konijn, Lianne Lekkerkerker, Hans Matthaei
Goede hulp begint met een diagnose. Is een kind angstig of kampt het juist met een gedragsprobleem? Naast diagnostische vragenlijsten en andere onderzoeksinstrumenten is daarbij een classificatiesysteem handig. Bijvoorbeeld het nieuwe classificatiesysteem CAP-J, dat de klachten en problemen beschrijft waarmee cli‘nten bij de jeugdzorg aan kloppen. Het CAP-J is bruikbaar bij onderzoek van de aangemelde problematiek, bespreking ervan, indicering van behandeling en begeleiding, verantwoording van de besteding van gemeenschapsgelden, en wetenschappelijk onderzoek.

30 Te weinig gespecialiseerde hulp bij moeizame scheiding
Edith Geurts, CŽcile Chnevertt, Inge Anthonijsz
Kinderen kunnen ernstig in de knel raken wanneer hun ouders hevige conflicten hebben en gaan scheiden. Met name scheidingen die gepaard gaan met grote, structurele spanningen hebben vaak schadelijke gevolgen voor kinderen. Ouders en kinderen kunnen dan wel hulp gebruiken bij het oplossen van problemen bij de scheiding. De Kenniskring Kindermishandeling denkt echter dat er een gebrek is aan gespecialiseerde hulp bij scheidingsproblemen. Dat was voor het Nederlands Jeugdinstituut aanleiding om het hulpaanbod te inventariseren.

44 Wonen doe je thuis – van visie naar helpend handelen
Nan Bettonvil, Wieteke de Vries
Wonen doe je thuis. Zo luidt de visie van de Brabantse jeugdzorgaanbieder De Combinatie Jeugdzorg. Alle kinderen zijn gebaat bij en hebben recht op een thuis waar ze in veiligheid, geborgenheid en continu•teit kunnen opgroeien en zich ontwikkelen. De Combinatie Jeugdzorg schakelde het Brabantse kenniscentrum over jeugd K2 in om deze visie te vertalen naar de dagelijkse praktijk van de hulpverlening.

53 Dossiers maken onderscheid tussen probleem en stoornis
NJi
Joanka Prakken
Het Nederlandse Jeugdinstituut behandelt in zijn digitale dossiers over opvoed- en opgroeiproblemen niet alleen ernstige problemen en stoornissen, maar ook de gewone ontwikkeling van de jeugd en de wat mildere problemen. Een voorbeeld is het dossier Angst- en stemmingsproblemen, dat naast dossiers over depressie en angststoornissen is verschenen. Het dossier legt bovendien een leemte bloot in het aanbod van de jeugdzorg.

56 ZonMw stimuleert invoering systeeminterventies
ZonMw
Gonny ten Haaft
MST, FFT, of misschien wel MDFT – welke interventie is het meest geschikt voor dŽze jongere of d’t gezin? Het Nederlandse Jeugdinstituut heeft een checklist ontwikkeld voor beroepskrachten die deze vragen moeten beantwoorden. De checklist werd op 15 juni gepresenteerd op een bijeenkomst over systeeminterventies in de jeugdsector, georganiseerd door ZonMw.

59 De jeugd moet in beweging
RIVM
Joke van Wieringen
‘Als kinderen vaker en regelmatiger bewegen, zouden er heel wat minder psychosociale en gedragsproblemen zijn.’ Dat is althans de mening van een jeugdarts. Onderzoek bevestigt dat bewegen niet alleen lichamelijke maar ook psychische en sociale baten heeft. De jeugdgezondheidszorg kan een belangrijke bijdragen leveren aan het stimuleren van bewegen, samen met andere jeugdsectoren. dat staat in het recente standpunt ‘Beweegstimulering door de jeugdgezondheidszorg’ van het RIVM/Centrum Jeugdgezondheid.