Jeugd en Co – Kennis — Jrg. 3 (juni 2009) Nr. 2

2 Groeiende zorg
MET HET OOG OP KENNIS
Tom van Yperen

4 Preventiewebsites, diagnostiek en samengaan van verslavings- en psychische problemen
UIT ONDERZOEK
Ton Ceelen
Hoewel bewezen is dat preventie websites invloed hebben op het gedrag van jongeren, blijft het een probleem hoe je die jongeren daar krijgt en vasthoudt. Cognititef psycholoog Rik Crutzen vond twee factoren die het websitebezoek sterk bevorderen: invloed van vrienden en koppeling aan een bestaande context, zoals school.

8 Omgaan met signalen van ex-partners over kindermishandeling
Edith Geurts
Als ex-partners elkaar beschuldigen van misbruik of mishandeling van een kind is het voor medewerkers van het Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en de afdeling Toegang van bureau jeugdzorg moeilijk zo’n beschuldiging op waarde te schatten. Een aandachtspuntenlijst, ontwikkeld door een groep mensen uit de praktijk, kan hen helpen de beschikbare informatie te ordenen en op basis daarvan te beslissen over volgende stappen.

19 De ernst van problemen meten
Machteld van der Pijl
Er bestaan allerlei vragenlijsten om te bepalen wat er aan de hand is als een kind of jongere voor hulp bij bureau jeugdzorg terechtkomt. Maar hoe bepaal je hoe ernstig het probleem is? ‘Ernst’ is een subjectief begrip. Wat voor de ŽŽn een ernstige situatie is, is voor een ander misschien niet zo zorgwekkend. Het Nederlands Jeugdinstituut ontwikkelde een instrument om de ernst van problemen te meten: de Standaard Taxatie Ernst Problematiek (STEP). Uit onderzoek blijkt dat dat instrument betrouwbaar en bruikbaar is.

27 De Sprengen geeft PIJ-jongeren iedere dag een nieuwe kans
Ellis ter Beek, Marieke Lammers, Mariska van der Steege
Justitieel Pedagogisch Centrum de Sprengen begon ruim een jaar geleden een proces om meer samenhang te brengen in de benadering en de behandeling van de geplaatste jongeren. Bovendien wilde de Sprengen meer gaan werken met erkende gedragsinterventies. Samen met de Sprengen deed het Nederlands Jeugdinstituut onderzoek om te bepalen wat de sterke kanten zijn van de bestaande behandeling en benadering – de bejegening, het motiveren van de jongeren en het opbouwen van een werkrelatie – en welke erkende gedragsinterventies een goede aanvulling zijn op het bestaande aanbod.

37 CJG kan sociaal netwerk van gezinnen versterken
Lotet van Vliet, Marije Kesselring
Het ministerie voor Jeugd en Gezin wil investeren in de eigen kracht van gezinnen. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) speelt bij de uitvoering van de plannen van minister AndrŽ Rouvoet een belangrijke rol, bijvoorbeeld door toegankelijke opvoedingsondersteuning aan te bieden. Het is niettemin de vraag in hoeverre het jeugdbeleid Žcht inspeelt op de eigen kracht van gezinnen. In het beleid lijkt de nadruk te liggen op professionele hulpverlening en het indammen van risico’s. De kansen voor de CJG’s liggen juist op een ander gebied. Ze kunnen het sociale netwerk van gezinnen versterken.

45 Dossier geeft antwoord op meest gestelde opvoedvragen
NJi
Joanka Prakken
Opvoeding is al lang niet meer een zaak van het gezin alleen. Ouders stellen hun dagelijkse opvoedvragen aan onderwijskrachten, trainers, peuterspeelzaalleiders en andere beroepskrachten die met kinderen werken. Om die beroepskrachten te helpen een antwoord te geven, heeft het Nederlands Jeugdinstituut het webdossier Opvoedvragen samengesteld.

47 Jongeren bedenken idee‘n voor een gezondere levenstijl
ZonMw
Wilma Mik
Hoe kun je jongeren stimuleren zelf te kiezen voor een gezonde levenstijl? Zo luidde de vraag waarover de Nationale DenkTank zich boog in 2008. De leden van de DenkTank, zelf jong en talentvol, kwamen met creatieve idee‘n die voor een groot deel eenvoudig in praktijk zijn te brengen. ZonMw biedt de bedenkers de mogelijkheid hun idee te realiseren.

50 Jgz krijgt richtlijn over begeleiden van gezinnen na overlijden kind
RIVM
Marga Beckers
Hoewel rouwbegeleiding geen alledaagse bezigheid van de jeugdgezondheidszorg (jgz) is, kunnen jgz-medewerkers in de praktijk te maken krijgen met het overlijden van een kind. De nieuwe jgz-richtlijnen Begeleiden gezin bij overlijden kind beschrijft welke hulp de jeugdgezondheidszorg het getroffen gezin kan bieden.