Jeugd en Co – Kennis — Jrg. 2 (maart 2008) Nr. 1

2 Beroepskrachten
MET HET OOG OP KENNIS
Tom van Yperen

4 Risico’s signaleren, foute vrienden, angst, ouders en barrires
UIT ONDERZOEK
Ton Ceelen

8 Jeugdzorg Plus – drang en dwang in de jeugdzorg
Leonieke Boendermaker

21 Seksuele mores Nederlands jeugd zijn gematigd
Peter Nikken

29 Engelse lessen voor Centra voor Jeugd en Gezin
Carolien Gelauff-Hanzon

40 Metodisch werken verbetert AMK-beslissing
Cora Bartelink

52 Kennisdossiers bundelen informatie voor beroepskrachten
NJi
Joanka Prakken

55 Jeugdzorg Plus: hulp voor jongeren met ernstige gedragsproblemen
ZonMw
Marjolijn Mercx

58 Centrum Jeugdgezondheid deelt kennis met het veld
RIVM
Trudy Dunnink & Joke van Wieringen