Jeugd en Co – Kennis — Jrg. 2 (juni 2008) Nr. 2

2 Hoop en verwachting
MET HET OOG OP KENNIS
Tom van Yperen

4 Zelfbeschadiging, taalachterstand, criminaliteit en vriendschap
UIT ONDERZOEK
Ton Ceelen
Cognitieve gedragstherapie helpt tegen zelfbeschadiging, ook bij vrouwelijke cli‘nten die in hun jeugd seksueel mishandeld of misbruikt zijn. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Nadja Slee.

8 Denkfouten herstellen helpt bij kinderen met psychische problemen
Maarten Elling
Angsten, depressieve klachten, gedragsproblemen en eetstoornissen bij kinderen laten zich vaak goed behandelen met cognitieve gedragstherapie. Negentien in Nederland beschikbare varianten zijn opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies omdat ze bewezen effectief of veelbelovend zijn. Een overzicht van de theoretische achtergronden, het onderzoek naar de werkzaamheid bij kinderen en de in Nederland beschikbare varianten.

21 Mentoring: geen symbolische relatie
Vasco Lub
Mentor vergroot sociaal en cultureel kapitaal.

28 Oplossingsgerichte intervisie vergroot professionaliteit
Marja Neeleman
Empowerment als kern van hulpverlening n intervisie. Cursus ‘Korte oplossingsgerichte therapie’ leidde tot meer werkplezier bij de hulpverleners en meer tevredenheid bij hun cli‘nten.

43 Nieuwe opleiding leidsters stelt kinderen centraal
Marian van Beek
Mbo-opleiding ‘Pedagogisch werk’ sluit beter aan op de beroepspraktijk.

55 Kenniskringen beantwoorden actuele vragen uit de praktijk
NJi
Joanka Prakken

58 Nieuwe subsidierondes Zorg voor Jeugd
ZonMw
Gonny ten Haaft
De roep om effectieve interventies neemt toe. Minister AndrŽ Rouvoet voor Jeugd en Gezin vindt dat de jeugdsector met evidence based interventies moet werken. En de Algemene Rekenkamer stelde in een rapport over kindermishandeling dat er meer kennis nodig is over de effectiviteit van interventies. Via het onderzoeksprogramma Zorg voor Jeugd stelt ZonMw, het Kenniscentrum van het Nederlands Jeugdinstituut, geld beschikbaar om die kennis te vergaren.

60 Verdere professionalisering van de jeugdgezondheidszorg (jgz)
RIVM
Trudy Dunnink
De jeugdgezondheidszorg zal zich de komende jaren verder professionaliseren. De ontwikkeling en implementatie van richtlijnen wordt voortgezet, evenals de wetenschappelijke onderbouwing van het Basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar.