Jeugd en Co — Jrg.8 (juni 2014) Nr. 3

3  Complex
VAN DE REDACTIE
Merel van Dorp

4  Berichten, feiten & cijfers, de stelling, Milo, het moment van en de agenda
WAT SPEELT
Merel van Dorp en Eva Prins
– Nauwelijks draagvlak voor islamitische jeugdzorg
– In cijfers
– Hoe staat het nu met
– Cover foto
– App bereidt jongeren voor op zelfstandigheid
– Jeugdzorg twittert
– Combinatie van jeugdproblemen beïnvloedt crimineel gedrag
– Jeugdzorg wordt steeds groener
– De agenda

7  Islamitische jeugdzorg voorziet in behoefte
DE STELLING
Sylvia Verhulst
Twee jaar geleden opende ’s Heeren Loo een woonzorgcentrum voor jongeren op islamitische grondslag: het Droomhuis. Aan zo’n centrum zouden moslimouders hun kinderen eerder toevertrouwen, verwachtte de instelling. Is er draagvlak voor deze verzuilde zorg?

8  ‘Mijn zusje vrolijkt me altijd op’
UIT DE KNEL
Mariëlle van Bussel

10  Wij doen niet dik over duurzaamheid
DUURZAAMHEID
Eva Prins
Bezuinigingen, veranderen, fuseren – en flink doorwerken. Daar heeft de jeugdzorg het druk genoeg mee. Tocht wordt er ondertussen ook nog gestreefd naar duurzaamheid. Jeugdenco ontdekte verrassende groene initiatieven

15  Minder Marokkanen
COLUMN
Fokko Witteveen

16  Opvoedenmet hulp van de buren
VAN JE BUREN LEREN
Mayke Calis
In Friese tweespanhuizen wonen verstandelijk beperkte ouders met hun kinderen. Hun begeleiders wonen ernaast en houden een oogje in het zeil.

21  Volwassen straffen?
VOORDERECHTBANK
Nienke Swart
Sinds kort kunnen jongeren tot 23 jaar worden berecht volgens het jeugdstrafrecht, dat voorheen in principe alleen voor achttien-minners gold. Wie komen hiervoor in aanmerking?

22  Voors en tegens van Amsterdamse methodiek
GENERIEK GEZINSGERICHT WERKEN
Martin Gerritsen
Dankzij de methodiek Generiek Gezindsgericht Werken (GGW) daalde het aantal ondertoezichtstellingen in de Stadsregio Amsterdam met 39 procent. De hulp heeft ook langer effect, claimt Jeugdbescherming Amsterdam. Reden om deze methodiek overal in te voeren?

24  ‘De jeugdzorg is een geldmachine’
JURIDISCHE KENNIS
Merel van Dorp
Desiree van Doremalen richtte belangenvereniging Transitie Jeugdzorg Ouders op. Zij adviseert ouders vaker bezwaar te maken tegen jeugdzorgbesluiten. ‘Een jeugdige is beter af in het strafrecht.’

27  Kopje onder
COLUMN
Joost van den Braak

28  Zingen als therapie
DE JEUGD VAN LIESBETH LIST
Annemarie van Dijk
Toen Liesbeth List vijf was, maakte haar moeder een einde aan haar leven. Met de nieuwe vrouw van haar vader kon ze niet overweg. Ze belandde bij pleegouders op Vlieland. ‘Gelukkig heb ik een sterk karakter.’

30  App help bij / Gerichte opvoedingshulp dankzij app
OPVOEDVRAGEN
TNO Jeugd
Hoe krijg je boven water wat voor ouders écht belangrijk is? De SamenStartenApp helpt ouders van jonge kinderen hun vragen makkelijker kenbaar te maken. ‘Je draagt meteen oplossingen aan.’

33 Deboeldeboel
Marian Ortmans (56), hulpverlener Blijfgroep Altra Jeugdhulp & Onderwijs

34  The Circle
WIE LEEST WAT
Bertine Lahuis

34  Colofon