Jeugd en Co — Jrg. 8 (april 2014) Nr. 2

3  Moeilijke mails
VAN DE REDACTIE
Merel van Dorp

4  Berichten, feiten & cijfers, de stelling, Milo, het moment van en de agenda
WAT SPEELT
Annemarie van Dijk, Merel van Dorp en Eva Prins
– Praten niet noodzakelijk voor minderjarige getuigen van geweld
– Hoe staat het nu met
– In cijfers
– Cover foto
– Chatten met een robot helpt gepeste kinderen
– Jeugdzorg twittert
– Meer regulier onderwijs met hulp van jeugdzorg
– Transitie (nog) geen haalbare zaak
– De Agenda

7  Betere hulp door prestatie-indicatoren?
DE STELLING
Mieke van Meer

8  Mijn begeleider vertrouwde op mijn verhaal
UITDEKNEL
Sigrid Starremans

10  De voordelen van verscherpt toezicht
Maria van Rooijen
Een jaar lang lag de Willem Schrikker Groep onder het vergrootglas van de Inspectie Jeugdzorg. Dit voorjaar kwam er een einde aan het verscherpte toezicht. Hoe ga je om met kritiek, als organisatie, als medewerker, als bestuurder? Een reconstructie.

15  Succesformule
COLUMN
Fokko Witteveen

16  Een maatje voor probleemjongeren uit Urk
JONGERENPROJECT OP URK
Ditty Eimers
Jongeren uit Urk die problemen hebben of dreigen af te glijden krijgen een moat: een vrijwilliger die een luisteren oor biedt en leuke dingen met ze doet. ‘Een moat is er ook na kantooruren.’

19  De geschiedenis herhaalt zich
COLUMN
Erna Bosschart

20  Esssay: Verbeter pedagogisch klimaat in de groep
ONDERZOEK
Eefje Strijbosch, Marieke de Greef en anderen
Hoe kunnen teams in de residentiële jeugdzorg een pedagogisch klimaat realiseren én behouden waarin kinderen zich positief kunnen ontwikkelen? Vijftien teams van jeugdzorgorganisaties Juzt en Maashorst onderzochten in de praktijk wat werkt.

22  Jorritsma over transitie: ‘Geen sprake van uitstel’
VNG-VOORZITTER ANNEMARIE JORRITSMA
Sylvia Verhulst
De meeste gemeenten moeten nog schrikbarend veel regelen voordat de transitie een feit is. Maar van uitstel kan geen sprake zijn, vindt hun voorvrouw Annemarie Jorritsma, voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

26  Ouderlijke ruzies tekenden drummer van Doe Maar
DE JEUGD VAN RENÉ VAN COLLEM
Mayke Calis
Oud-drummer van Doe Maar, René van Collem, raakte verslaafd aan drugs als reactie op de spanningen tussen zijn ouders. ‘Als iemand maar had gezien hoe ongelukkig ik was.’

29  Tasjesroof
VOORDERECHTBANK
Eline Groenendaal
Vrienden van Osgar beroofden een vrouw van haar tas. Osgar liep weg voor het gebeurde, maar meldde zich wel bij de politie. Hij zat drie dagen in de cel. Heeft hij wel iets misdaan?

30  Professionalisering: Evaluatie
PROFESSIONALISERING
Vanuit het implementatieplan professionalisering jeugdzorg
Drie jaar lang is gewerkt aan professionalisering van de jeugdzorg. De registratie van professionals is nu een feit. Tijd voor een terugblik. ‘We hebben het nut van permanent bijleren en meer autonomie kunnen overbrengen.’

33  DEBOELDEBOEL
Monique Beurskens (40), zelfstandig orthopedagoog bij Basic Trust

34  WIELEESTWAT
Gabriël Anthonio (50), voorzitter Raad van Bestuur Jeugdhulp Friesland: De ideale staat (Politeia)

34  Colofon