Jeugd en Co — Jrg. 7 (december 2013) Nr. 6

3 Proost!
VAN DE REDACTIE
Merel van Dorp

4 WAT SPEELT
Merel van Dorp en Eva Prins
– Minder uithuisplaatsingen door stok achter de deur
– In cijfers
– Hoe staat het nu met
– Cover foto
– Meer ziekenhuisopnamen door alcoholgebruik
– Jeugdzorg twittert
– Bij kind met ADHD beter letten op gezinsfunctioneren
– De agenda
– Meiden geven problemen door aan hun kinderen

7 Definitie kindermishandeling te breed
DE STELLING
Sigrid Starremans
Afgelopen november stelde Herman Baartman in de Mulock Houwer-lezing onder meer dat kindermishandeling een minder duidelijk afgebakend begrip is geworden. Dat vindt hij onwenselijk. Terecht?

8 ‘Ik ben gedreven bezig met mijn doel’
UIT DE KNEL
Eva Prins

10 Jeugdzorg te begripvol voor ruzi‘nde ouders
VECHTSCHEIDINGEN
Irene Hemels
Vechtscheidingen zijn de nachtmerrie van hulpverleners. Hoe voorkom je dat exen elkaar de hersens inslaan en het kind het grootste slachtoffer wordt? Kiezen voor ŽŽn ouder zorgt voorlopig voor rust in de tent, maar kan op lange termijn schadelijke gevolgen hebben.

14 Eigen kracht
COLUMN
Ella Kalsbeek

15 Onderbuikgevoelens
VOOR DE RECHTBANK
Eline Groenendaal
Jongens die niet blank en blond zijn, hebben daar op straat last van. Ze worden veel vaker door de politie gecontroleerd dan Nederlands uitziende jongens.

16 ‘Uniek dat we al met transitie aan het oefenen zijn’
Mari‘lle van Bussel
Met nog een jaar te gaan is er nog veel onduidelijkheid voor iedereen die zich met de transitie bezighoudt. Martijn van Rijn, staatssecretaris van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: ‘De commotie rond de te snelle invoering is overdreven.’

20 Tips voor het overleven van reorganisaties
ONZEKERE TOEKOMST
Mari‘lle van Bussel
De een houdt zich stevig vast aan de reling, de volgende rent zo snel mogelijk naar de reddingsboot en weer een ander verlaat het schip en kiest voor een ander vaartuig. Tien tips om woelige wateren te overleven.

22 Preparticipatiesamenleving
COLUMN
Erna Bosschart

23 Contact dankzij de camera
NA DE JEUGDZORG
Merel van Dorp
Hoe leer je je halfbroer kennen, als je hem tien jaar niet hebt gezien? Een dwarse puber, vers uit een opvanghuis voor jongeren, op zoek naar een eigen leven.

28 De jeugd van Andy van der Meijde
DE JEUGD VAN
Eva Prins
Dankzij zijn voetbaltalent ontsnapte Andy van der Meijde aan een armoedige jeugd met een gokverslaafde vader. Maar het exorbitante salaris dat hij als profvoetballer verdiende, brak hem bijna op.

30 Delen van deskundigheid
PROFESSIONALISERING
Vanuit het implementatieplan professionalisering jeugdzorg
De professionalisering begint nu echt op stoom te komen. Soms zijn organisaties in de praktijk zelfs al een stapje verder dan de beleidsmakers. De ervaringen van jeugdzorgorganisatie TriviumLindenhof.

33 DEBOELDEBOEL
Burney Aerts (45), ambulant hulpverlener bij Rubicon Jeugdzorg

34 Dolgelukkig zijn wij
WIE LEEST WAT
Frank Candel
Annemarie Haverkamp, Dolgelukkig zijn wij. (Nieuw Amsterdam, 2010)

34 Colofon