Jeugd en Co — Jrg. 7 (aug./sept. 2013) Nr. 4

3 Weerstand
VAN DE REDACTIE
Merel van Dorp

4 Berichten, feiten & cijfers, de stelling, Milo, het moment van en de agenda
WAT SPEELT
Merel van Dorp

7 De maatregelen van de commissie-Rouvoet helpen misbruik voorkomen
DE STELLING
Ditty Eimers
Voor seksueel misbruik moet aandacht zijn in elke stap van het hulpverleningsproces van jeugdzorgorganisaties. Dat staat in de aanbevelingen die de commissie- Rouvoet afgelopen mei aan Jeugdzorg Nederland Presenteerde.

8 ‘Ik besefte: ze is mijn kind’
UIT DE KNEL
Eva Prins
‘Toen ik erachter kwam, was ik al bijna een half jaar zwanger. Ik kon het niet geloven, was kwaad op mezelf en vooral verward: hoe moesten we dat doen?’

10 Gescheld op internet
Mayke Calis
Veel jeugdzorgmedewerkers worden op internet uitgescholden of bedreigd. Achter het gescheld zit vaak een diepe onvrede over de hulp. ‘Elke klacht is een falen van jeugdzorg’.

13 Geweldloos verzet
COLUMN
Ella Kalsbeek

14 ‘Verwachtingen moet je managen’
Sylvia Verhulst
Instellingen moeten zich meer dan ooit waarmaken om straks in het nieuwe bestel een rol te blijven spelen. De vraag is dus prangender dan ooit: hoe kun je je imago verbeteren? Imagodeskundige Rudy van Belkom (28) van TINK!: ‘Als jij niet reageert, doen anderen het voor je.’

17 Groepsverbod
VOOR DE RECHTBANK
Eline Groenedaal
Hassan is bepaald geen lieverdje. Daarvoor is hij dan ook met ruim een jaar in de gevangeis gestraft. Nu krijgt hij zonder directe aanleiding een groepsverbod opgelegd. Het onschuldig eten van een broodje Dšner leidtal tot een paar uur cel.

18 Transitie-Adviezen
Mari‘lle van Bussel
Over ruim anderhalf jaar moet de transitie voltooid zijn. Wil je weten op wat voor jeugdzorg de gemeente koersen? Dit is wat drie adviesbureaus hen adviseren. ‘We moeten toe naar praktische thuisbegeleiding.’

20 Nieuwe hoop
COLUMN
Erna Bosschart

22 Invloed op radicale jeugd
ESSAY
Diana van Bergen, Trees Pels
Te vaak reageren ouders en andere opvoeders verkeerd op externe overtuigingen van jongeren, blijkt uit onderzoek van Diana van Bergen en Trees Pels. Zij pleiten voor meer morele discussie aan de keukentafel en op school.

24 Paardencoach verandert mensengedrag
Merel van Dorp
Paarden reageren op gedrag van mensen. Een paardencoach kan cli‘nten daarop wijzen en ze stimuleren eens iets anders te doen. Met directe respons van het paard. Zo komen kinderen bijvoorbeeld van hun faalangst af.

28 Pleeggezin was paradijs voor dichters
DE JEUGD VAN
Frieda Pruim
Een agressieve moeder, een afwezige vader en een terroriserende broer maken dat dichteres Tjitske Jansen zich onveilig voelt thuis. Haar eerste pleeggezin is ‘levensreddend’, maar daar moet ze weer weg.

30 Docentenstage
PROFESSIONALISERING
Implementatieplan professionalisering jeugdzorg
Stage, dat is toch voor studenten? Niet overal. Op drie hogescholen in Nederland ervaren docenten de dagelijkse jeugdzorgpraktijk aan den lijve. Zodat de opleiding beter kan aansluiten bij het uiteindelijke werk.

33 ‘Yoga doe ik vooral om op te laden. Met yoga kan ik pas echt in het moment staan….’
DE BOEL DE BOEL
Sigrid Starremans

34 De negentien treinen naar Sobibor
WIE LEEST WAT
Merel van Dorp
Erwin Hšppener (53), bestuurder Juzt, leest ‘De negentien treinen naar Sobibor’ van dr. E.A. Cohen (Elsevier, 1979).