Jeugd en Co — Jrg. 7 (april/mei 2013) Nr. 2

3 Een goede vader?
VAN DE REDACTIE
Merel van Dorp

4 Berichten, feiten & cijfers, de stelling, Milo, het moment van en de agenda
WAT SPEELT
Merel van Dorp, Dick Duynhoven

7 Jeugdzorgjongeren vaker aan het werk door participatiewet
DE STELLING
Dick Duynhoven
Vanaf 2014 moeten mensen met een bijstandsuitkering of met een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking gewoon aan het werk, volgens de nieuwe Participatiewet. Werkgevers krijgen een boete als hun personeelsbestand niet voor 5 procent uit arbeidsgehandicapten bestaat. Zorgt dit ervoor dat ook jongeren uit de jeugdzorg vaker aan het werk komen?

8 ‘Vertrouwen kende ik niet’
UIT DE KNEL
Mari‘lle van Bussel
‘Via Facebook kreeg ik onlangs een berichtje van mijn vader. Dat kon helemaal niet. Hij was toch dood? Een paar jaar geleden hoorde ik via de rechtbank dat hij overleden was. Ik had al een paar jaar geen contact met hem, omdat ik hem niet kon vertrouwen.

10 Speuren naar geld
TRANSITIE
Maria van Rooijen
Als de jeugdzorg straks door gemeenten wordt gefinancierd, komt er een eind aan de automatische inkomstenbron vanuit de provincies. Dat betekent hard werken om subsidies binnen te slepen. En wellicht een beroep doen op fondsen. “Jammer dat we dat niet eerder hebben gedaan….”

14 Bijzondere brief
COLUMN
Ella Kalsbeek

16 Hoe betrek je tienervaders?
POLL
Irene Hemels
Hulpverleners volgen vaak tienermoeders in het buitensluiten van de tienervader bij zwangerschap en opvoeding. Sprekers op het congres ‘Uitgerekend nu! in Utrecht, afgelopen maart, pleitten voor het betrekken van jonge vaders; deelnemers waren hiero

18 WSG-Directeur Peter Kouwenberg: ‘Klem tussen praktijk en politiek’
Merel van Dorp
Na misbruikincidenten verzocht de Inspectie Jeugdzorg de William Schrikker Groep (WSG) twee jaar lang om met verbeterplannen te komen. Begin dit jaar stelde de inspectie de organisatie onder verscherpt toezicht. Scheidend directeur Peter Kouwenberg: “Gezinsvoogden worden overvraagd”.

22 Niet praten, maar spelen / Autisten leren door spelend bewegen
Merel van Dorp
Een mix van lichaamsgerichte trainingen helpt kinderen met autismespectrumstoornissen beter om te gaan met zichzelf en hun omgeving. Ambulant werkers van jeugdzorgorganisatie XONAR ontwikkelden deze methodiek.

25 (On)vruchtbaar
COLUMN
Erna Bosschart

27 Echte liefde?
VOOR DE RECHTBANK
Eline Groenendaal
Als Cheyenne haar vriend Edwin aangeeft wegens geweld, belandt Edwin in de gevangenis. Hij heeft immers al een strafblad. Maar Cheyenne blijkt evenmin vrijuit te gaan.

28 Annemarie Oster praatte haar jeugd goed
DE JEUGD VAN
Eva Prins
Omdat haar beroemde ouders, beiden acteur, geen tijd voor haar hadden, groeide schrijfster Annemarie Oster op in pleeggezinnen. “Mijn moeder was dol op me, maar ze was in de eerste plaats actrice.”

30 Professionalisering door scholing / Reflectie en een stevige bodem
PROFESSIONALISERING VAN DE JEUGDZORG
Implementatieplan Professionalisering Jeugdzorg (IPJ)
Jeugdzorgwerkers en gedragswetenschappers die in de jeugdzorg werken, moeten zich registreren. Drie betrokkenen bij de registratie van gedragswetenschappers vertellen over hun ervaringen.

33 ‘In april loop ik de marathon van Rotterdam.’
DE BOEL DE BOEL
Merel van Dorp

34 Ik haal je op, ik neem je mee
WIE LEEST WAT
Sigrid Starremans
Marie-JoseŽ Vollebergh (56), bestuurder EntrŽa