Jeugd en Co — Jrg. 5 (oktober 2011) Nr. 6

3 Familiealbum
VAN DE REDACTIE
Merel van Dorp

4 Berichten, feiten & cijfers, de stelling, Milo, het moment van en de agenda
WAT SPEELT
Merel van Dorp, Robin Masereeuw, Mari‘lle van Bussel

8 De jeugdzorg investeert (in pr)
Maria van Rooijen
Met glossy brochures profileren jeugdzorgorganisaties zich bij gemeentes. Nu de gemeenten de jeugdzorg gaan ‘doen’, moeten jeugdzorgaanbieders de boer op. Een aantal van hen is inderdaad druk bezig de contacten met de lokale overheid en samenleving te verstevigen. “We zullen met succesverhalen in de media moeten komen.”

10 VOG
COLUMN
Ella Kalsbeek
Verklaring Omtrent Gedrag

11 Schoolverzuim hoort thuis bij jeugdreclassering
DE STELLING
Paul Nota [nee] & Nel Winkel [ja]

12 ‘De strenge regels gaven me rust’
KIND IN DE KNEL
Eva Prins
De ADHD van Esra Nous (23) werd genegeerd – ze was gewoon ‘onhandelbaar’. De jeugdgevangenis deed haar goed. Nu, inmiddels moeder van Lara (2), werkt ze aan een boek over ADHD. “De strenge regels gaven me rust.”

14 Bondig. Helder. Minder. / Rapporteren kan sneller en beter
Sylvia Verhulst
Rapporteren vreet tijd. Daar is in de jeugdzorg iedereen het wel over eens. Maar ligt dat alleen aan het doorgeslagen verantwoordingscircus of pakken we het rapporteren ineffici‘nt aan? Vijf tips voor minder, kortere en doeltreffender rapportages, bestemd voor zowel managers als hulpverleners.

16 Stekker uit de leefgroep en lang leve ambulante hulp?
Merel van Dorp
Steeds meer leefgroepen sluiten. Kinderen krijgen ambulante begeleiding in hun eigen huurflatje en gezinnen krijgen intensieve ambulante hulp. Is dat beter? “Ik gun jongeren iemand die ze instopt. “Moet de samenleving daar iemand voor betalen?

20 Goede moeder
COLUMN
Vera Andree

21 De psychiater en de humeurige puber
JURIDISCHE ZAKEN
Nienke Swart
In hoeverre zijn hulpverleners in staat hun antipathie voor een jongere tussen haakjes te zetten? Daar kan veel van afhangen.

22 Naschoolse dagbehandeling De Stoons / Opvang-plus op de juiste plek
Dana Ploeger
Naschoolse opvang speciaal voor jeugdzorgkinderen in hun eigen woonwijk: een doeltreffende manier om hen dichterbij huis te helpen. Daarbij dwingt het jeugdzorg en welzijn innig samen te werken.

24 Laat jeugd toch wat meer aanmodderen, zegt Belgische pedagoog CoussŽe
Mari‘lle van Bussel
“Je kunt geen kinderen ontwerpen.” In Nederland waait de wind van het ‘positieve jeugdbeleid’: jongeren moeten kansen krijgen en talenten moeten benut worden. Om te inventariseren hoe dat in de praktijk uitpakt, nodigde het NJi een internationale visitatiecommissie uit. Het Belgische commissielid Filip CoussŽe was zowel blij verrast als ietwat teleurgesteld. “De calvinistische inslag blijf je terugzien.”

27 Vertrouwensband met kouseband
HELPDESK
Adviesbureau van Montfoort

28 De sekse van de hulpverlener / Mannen voor jongens, vrouwen voor meisjes?
POLL
Marie‘lle van Bussel
Problematische meisjes praten, jongens daarentegen uiten zich een stuk minder. Op het congres ‘Jongens in de knoop’, afgelopen september, vroeg Jeugd en Co daarom aan de deelnemers: kunnen mannelijke hulpverleners makkelijker problemen signaleren bij jongens?

30 Kim Feenstra: van prostituee tot (rol)model
Eva Prins
Als kind moest topmodel Kim Feenstra (25) met haar moeder en halfzusje vluchten voor een agressieve stiefvader. Ze werd een rebelse puber: spijbelde, blowde, jatte en werkte als callgirl. Haar geloof in God en vooral in zichzelf hielp haar positief te blijven. “Trots dat ik shit heb meegemaakt.”

32 Online opvoedhulp: meer dan alleen mailadres
VAN HET NEDERLANDS JEUGDINSTITUUT
Joanka Prakken
Wat hebben beroepskrachten nodig om ouders online te ondersteunen bij de opvoeding? Over die vraag bogen deskundigen zich in de kenniskring Opvoedingsondersteuning van het Nederlands Jeugdinstituut. Mieke Vergeer: “Online opvoedhulp is meer dan een e-mailadres openen voor vragen van ouders. Organisaties moeten investeren in online competenties van medewerkers.

34 ‘Supervisie in actie’ en andere nieuwe uitgaven
BOEKENETC
‘Supervisie in actie’, ‘Kleine stappen, grote overwinning’, ‘Transitie jeugdzorg’, ‘Waarden aan het werk’, “Tics-werkboek voor kinderen’, ‘Het gelaagde brein’.