Jeugd en Co — Jrg. 5 (mei 2011) Nr. 3

3 Anders
VAN DE REDACTIE
Menno Bosma

4 Berichten, feiten & cijfers, de stelling, Milo, het moment van en de agenda
WAT SPEELT
Menno Bosman, Merel van Dorp, Maria van Rooijen

7 Er is nog meer aandacht nodig voor preventie van kindermishandeling, vindt Ferdinand Strijthagen
OPINIE-ESTAFETTE

8 Jeugdzorg en jeugd-ggz zagen elkaar lang niet staan. Maar er zijn nu hoopgevende initiatieven
Hellen Kooijman
Jeugdzorg en jeugd-ggz werken structureel langs elkaar heen. Toch zijn er her en der initiatieven waar ze elkaar wel vinden en goed samenwerken. Jeugd en Co zocht die op. En ontdekte: bij crisissen lukt het ineens wel. Omdat iedereen dan even ‘doet wat nodig is’.

12 Een ‘rare, lange gast met ringen om zijn vingers’ veranderde het leven van Ibo Ahmed
KIND UIT DE KNEL
Merel van Dorp
‘Soms kan ik die agressie niet tegenhouden.’ De ouders van Ibo Ahmed (21) lieten geen jeugdzorg toe. Hij kreeg veel voor zijn kiezen, maar moest het alleen verwerken. Tot hij straathoekwerker David van Pactum ontmoette.

14 Van samen werven naar samen werken / Hoe de jeugdzorg migranten wel kan bereiken
Merel van Dorp
Turkse en Marokkaanse gezinnen weten de reguliere jeugdzorg niet te vinden. Of ze komen er pas terecht als de situatie ernstig is ge‘scaleerd. Bij migrantenorganisaties voelen ze zich beter thuis. Tijd voor de jeugdzorg om daar intensief mee te gaan samenwerken.

17 Zwanger en verslaafd
COLUMN
Ella Kalsbeek
Liever geen kindje dan ŽŽn met een foetaal alcoholsyndroom.

18 ‘Jeugdzorg luister weinig naar vraag cli‘nt’
Maria van Rooijen
Via Eigen Kracht en trajectfinanciering wil de Overijsselse ex-gedupeerde Gert Ranter de cli‘nt centraal stellen.

20 Tha Bus on tour
Merel van Dorp
Vooroordelen over jeugdzorg op het vmbo? Gelderland pakt ze aan met Tha Bus.

22 Kan Signs of Safety beter, en zo ja, hoe dan?
POLL
Merel van Dorp
Signs of Safety maakt een opmars in Nederland. Veel instellingen in de jeugdzorg, maar ook in de ggz, werken al met deze benadering. Kan Signs of Safety beter, en zo ja, hoe dan? Jeugd en Co ging naar de studiedag Solistisch of systematisch van de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en gezinstherapie, en stelde de vraag aan bezoekers.

24 ‘Alles moest kapot’
DE JEUGD VAN…
Hellen Kooijman
Pierre Bokma ging van weeshuis naar pleeggezin, van internaat naar jeugdzorginstelling. Het succes als acteur “heeft vooral met mijn karakter te maken.”

25 Crisis
COLUMN
Vera Andree
Vrijdag, mijn eerste crisisplaatsing.

27 Weeskinderen en uitkeringen
HELPDESK
Een pupil van mij zit in een tehuis, heeft hij recht op wezengeld en hoe kan ik dat regelen?

29 Tussen ontkenning en behandeling / Rowan zegt dat hij het niet heeft gedaan, dus mag hij niet op verlof.
JURIDISCHE ZAKEN
Eline Groenendaal
Aan het eind van een pij-maatregel (Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen) kun je pas met verlof, als je in de behandeling over je daden hebt gesproken. Maar dat betekent ook: als je in je eigen onschuld gelooft, wordt verlof geweigerd.

32 Het Nederlands Jeugdinstituut over de ontwikkeling van richtlijnen voor de jeugdzorg
VAN HET NEDERLANDS JEUGDINSTITUUT
Joanka Prakken
De jeugdzorg beschikt over vijf jaar over eigen richtlijnen. De sector volgt daarmee het voorbeeld van andere beroepsgroepen en zet een nieuwe stap naar verdere professionalisering. Critici zien richtlijnen als de zoveelste oekaze die de autonomie van de beroepskracht indamt. Flip Dronkers, programmacošrdinator Richtlijnontwikkeling, weerlegt die visie. ‘Richtlijnen vergroten juist de autonomie van de professional.’

34 ‘Effectief adviseren. Een kwestie van luisteren’ en andere nieuwe uitgaven
BOEKEN