Jeugd en Co — Jrg. 5 (juni 2011) Nr. 4

3 Afscheid
VAN DE REDACTIE
Menno Bosma

4 Berichten, feiten & cijfers, de stelling,
Milo, het moment van en de agenda
WAT SPEELT
Menno Bosman, Robin Masereeuw

7 De meeste ouders vertrouwen ons – Houden zo!
OPINIE-ESTAFETTE
Paul van Velsen

Paula van Velsen ervaart het onderzoek van Ouders Online als gratis advies van betrokken ouders.

8 De jeugdzorgwerker als procesoperator
MST
Menno Bosma
Monitor geeft MST-therapeuten (Multi Systeem Therapie ) directe feedback. Alle behandelresultaten in een computersysteem. Handig, want je ziet op het scherm heel overzichtelijk hoe het met de cli‘nten gaat. Maar zullen therapeuten niet op hun scores afgerekend worden? Een kijkje in de wereld van monitors en dashboards.

10 Verhuizen zonder schade
DECENTRALISATIE
Hellen Kooijman
Decentralisatie: grote klus, grote kansen. Drenthe, Zuid Holland en Tilburg tonen dat je jeugdzorgtaken schadevrij kunt overhevelen naar gemeenten.

14 ‘Mama Rosina gooide ons speelgoed stuk’
KIND UIT DE KNEL
Merel van Dorp
Kim en Watson zijn blij dat ze niet in een aso-pleeggezin terecht zijn gekomen.

16 Baas in eigen probleem
EIGEN KRACHT-PLAN
Maria van Rooijen
Cli‘nten kunnen straks hun eigen hulpplan bepalen. Dat ouders het recht hebben gekregen om zelf een hulpplan te maken, kan een revolutie teweegbrengen.

19 Vijfentwintig procent
COLUMN
Ella Kalsbeek
Geef 25 procent van het geld en de deskundigheid van de jeugd-ggz aan de gemeenten!

20 ‘De jeugdzorg ligt nu even in de couveuse’
INSPECTIE JEUGDZORG
Menno Bosma
De jeugdzorg ligt nu even in de couveuse, vindt hoofdinspecteur Gemma Tielen. Afspraken moeten beter worden nagekomen en best practices gedeeld. En de mentaliteit mag wel wat minder defensief. Voor de rest doet de jeugdzorg het goed, al wordt het nu even oppassen.

22 Zo veel mogelijk perspectieven
INTERCULTURELE COACHES
Irene Zwaan
Het geheim van intercultureel coachen: geen Marokkaan op een Marokkaan zetten. Interculturele coaches doen samen moeilijke casussen.

24 Hoe wordt lokale jeugdzorg een succes?
POLL
Merel van Dorp
Hoe maken we gemeentelijke jeugdzorg succesvol? Het werkveld spreekt zich uit over de decentralisatie.

26 ‘Me echt binden blijft lastig’
DE JEUGD VAN…
Merel van Dorp
Journaliste Nina Jurna worstelt nog steeds met haar identiteit. Als donkere baby groeit Nina Jurna op in een blank adoptiegezin. Haar hele jeugd zoekt ze naar wie ze is. “Ook in Suriname blijf ik een buitenstaander.”

27 Begleid bezoek
COLUMN
Vera Andree
Vreugdetranen en intens verdriet wisselen elkaar af.

29 De omweg als uitweg
HELPDESK
Adviesbureau van Montfoort
Moet ik vaders ontkenning van de mishandeling ook een plek geven bij Signs of Safety?

31 Een bemoeizuchtige buurtregisseur
JURIDISCHE ZAKEN
Nancy Dekens
Een half jaar zonder veroordeling in de cel door een uit de school klappende buurtregisseur.

32 Veranderen begint met een pas op de plaats
VAN HET NEDERLANDS JEUGDINSTITUUT
Joanka Prakken
Het Nederlands Jeugdinstituut over het belang van het goed implementeren van veranderingen.

34 ‘Een delictvrije toekomst’ en andere nieuwe uitgaven
BOEKENETC
‘Een delictvrije toekomst, ‘Opvoeding na partnergeweld’, ‘In huis en hart’, ‘Wat werkt in gezinshuizen?’, ‘Gedrag in uitvoering’, ‘Guusjes geheim’.