Jeugd en Co — Jrg. 5 (februari 2011) Nr. 1

3 EŽn kant van de medaille
VAN DE REDACTIE
Menno Bosma

4 Berichten, feiten & cijfers, Djanko, De jeugdzorg reageert, De overstap van en de agenda

WAT SPEELT
Menno Bosman, Merel van Dorp, Maria van Rooijen

8 Het beste voor Mario
Maria van Rooijen
Mario maakte vanaf zijn geboorte geweld tussen zijn ouders mee. Uit huis plaatsen dus? Speciaal voor Jeugd en Co evalueerde BJZ Haaglanden zijn case.

11
Schooluitval
COLUMN
Ella Kalsbeek

12 Ratjes’ en ‘boefjes’ kunnen prima samen
Hellen Kooijman, Maria van Rooijen
Te krap, te ruim: steeds werden de prognoses voor de jji’s bijgesteld. Nu sluiten er zes, terwijl jeugdzorgplus groeit. Jeugd en Co reconstrueerde een lijdensweg.

16 ‘Rottigheid uithalen vond ik grappig’

KIND UIT DE KNEL
Merel van Dorp
Bart van Spaandonk werd rustig door in een Frans hotel te werken.

18
Wit, westers, welbespraakt: is Triple P geschikt voor allochtone
Hellen Kooijman
Het opvoedprogramma Triple P wordt uitgerold over heel Nederland. Maar hier en daar steekt twijfel de kop op. Werkt de methode wel in migrantengezinnen, bij ouders van niet-westerse origine?

20 ‘De professional wordt in de steek gelaten’
Menno Bosman
De onderzoeksraad voor Veiligheid van Pieter van Vollenhoven lichte 27 gevallen van kindermishandeling met (bijna) fatale afloop door. Conclusie: de gezinsvoogd is onvoldoende toegerust en treedt te terughoudend op. Aan projectleider ThŽrse van der Velden de vraag hoe dat komt en wat eraan te doen valt.

22 Hoe word je nog professioneler?
POLL

Maria van Rooijen
Tijdens de manifestatie Jeugdzorg: Zo!, op 15 november in Amersfoort, konden bezoekers in 34 workshops zien hoe de jeugdzorg aan het professionaliseren is. Maar wat doen individuele jeugdzorgwerkers zŽlf aan hun professionalisering? Jeugdzorgwerkers over werken aan vakmanschap.

24 ‘Ook scholen moeten opvoeden’ / Statenleden praten en koken met jeugdzorgkindern

Robin Masereeuw
December 2010 organiseerde het Jongerenteam Jeugdzorg Limburg in Maastricht iets nieuws: een ‘spiegelbijeenkomst’ van jongeren en Statenleden.

25 Kwade dronk
COLUMN
Ria van Asselt
De roze wolk werd grijs en dreigend.

26 ‘Mama was verkeerd. Klaar’

DE JEUGD VAN
Hellen Kooijman
FrŽnk van der Linden (1957) kon veertig jaar niet bij zijn emoties. Als journalist maakte hij een aangrijpende documentaire over de scheiding van zijn ouders.

29 Kopzorgen
HELPDESK
Klopt het dat Bureau Jeugdzorg steeds vaker hulpvragen afwijst?

30 Lezersservice

31 Zwervende Ercan en het tasje
JURIDISCHE ZAKEN
Nienke Swart
Volgens Ercan paste hij alleen maar op het tasje.

32 Opstapje / Betrokken ouder helpt kind op school vooruit
VAN HET NEDERLANDS JEUGDINSTITUUT
Joanka Prakken
Het Nederlands Jeugdinstituut over het vroegschoolse programma ‘Opstapje’, dat eind 2010 de ‘Best Practice Award’ van de Jacobs Foundation won voor zijn proefprojecten in Duitsland en Zwitserland. De Jacobs Foundation noemde het oorspronkelijk Nederlandse ‘Opstapje’ een goed voorbeeld van vroege ontwikkelingsstimulering, met als belangrijke succesfactor de sterke ouderbetrokkenheid.

34 Boeken
‘Samen werken aan perspectief’, een methode voor intensieve behandeling in de residenti‘le jeugdzorg, en andere nieuwe uitgaven.