Jeugd en Co — Jrg. 4 (juni 2010) Nr. 4

3 Iets van een hype
VAN DE REDACTIE
Menno Bosma

4 Berichten, feiten & cijfers, Djanko, De jeugdzorg reageert, De overstap van en de agenda

WAT SPEELT
Menno Bosman, Robin Masereeuw

8 Waar zijn de jji’ers gebleven?
Maria van Rooijen
Hebben we net fors ge•nvesteerd in Justiti‘le Jeugdinrichtingen (jji’s), stromen ze leeg. Pure kapitaalvernietiging, vinden sommigen. Nu rechters minder jeugddetentie en pij-maatregelen (strafrechtelijke maatregel tot plaatsing in een inrichting voor jeugdigen, vaak ‘jeugd-tbs’ genoemd) opleggen, kampen justiti‘le inrichtingen met grote leegstand. Verheugend nieuws? Of is het probleem alleen maar verplaatst? “Nederland blijft Europees koploper kinderen opsluiten.”

11 Goed rapport

COLUMN
Ella Kalsbeek

12 Breekbare consensus
Hellen Koooijman
Jeugd en gezin waren bij de verkiezingen geen thema. Wat gaat de komende regeerperiode brengen?

16 ‘
Kinderen zeiden dat ik een nepmoeder had’
KIND UIT DE KNEL
Gaston Dorren

18 Geen papiertje, wel ervaring

Hellen Kooijman
Ongediplomeerd een zorgboerderij runnen, kan dat straks nog? De keerzijde van verplichte beroepsregistratie.

20 Meer lef graag!
Hellen Kooijman
Zorgmanagers moeten zich weer op de werkinhoud concentreren, vindt kinderarts Ferko …ry.

22 Alle ouders op cursus?
POLL

Merel van Dorp
Moet elke ouder verplicht op opvoedcursus? Jeugdzorgers over verplichte opvoedlessen.

24
Niet lokken maar luisteren
Merel van Dorp
Zo ben je jeugdzorgwerker, zo zit je te chatten. Bij onlinehulpverlening houdt de cli‘nt de regie.

25 Ouderschap onder druk

COLUMN
Ria van Asselt

26 ‘Van hulp zou ik verward zijn geraakt’
DE JEUGD VAN
Merel van Dorp
Rapper Gideon Everduin, alias Gikkels, verruilde de gevangenis voor de studio.

29 Te voet en te paard
HELPDESK
Hoe bind ik allochtone cli‘nten aan professionele zorg?

31 De gefrustreerde jongere en de volhardende reclasseringsman
JURIDISCHE ZAKEN
Nancy Dekens

32 Aanpak kindermishandeling is kwestie van lange adem
VAN HET NEDERLANDS JEUGDINSTITUUT
Joanka Prakken
Het Nederlands Jeugdinstituut over jongerenwerk in Europa.

34 Boeken
‘Handleiding video-hometraining in gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd’ en andere nieuwe uitgaven.