Jeugd en Co — Jrg. 4 (augustus 2010) Nr. 5

3 Een stap terug
VAN DE REDACTIE
Menno Bosma

4 Berichten, feiten & cijfers, Djanko, De jeugdzorg reageert, De overstap van en de agenda
WAT SPEELT
Menno Bosman, Robin Masereeuw

8 Jongeren zelf wijkvoorzieningen laten ontwerpen drukt het vandalisme, blijkt in Leiden
Maria van Rooijen
De wijkgerichte aanpak van Communities that Care is succesvol, zo blijkt uit een recente evaluatie. In de Leidse Stevenshof, bijvoorbeeld, vechten en vernielen jongeren nu een stuk minder. Wordt de wijk op deze manier een ‘zorgzame gemeenschap’, zoals de naam suggereert? “Niemand is actiever geworden.”

11 Indicatie

COLUMN
Ella Kalsbeek

12 Tuchtrecht betekent getoetst worden door je collega’s, en dat maakt je sterker als jeugdzorgwerker
Hellen Koooijman
De jeugdzorg krijgt een eigen tuchtrecht. Wat kunnen de medewerkers daarvan verwachten? “In feite betekent tuchtrecht dat je door je eigen collega’s wordt getoetst. Dat is niet gering.”

16 ‘Mijn moeder zei altijd: “Hoe zou je het zelf doen?”‘
KIND UIT DE KNEL
Maria van Rooijen

18 Opvoedsteun aan huis moet de Cito-scores omhoog brengen in Rotterdam-Zuid
Wietske Idema
Bijdragen aan betere Cito-scores in Rotterdam-Zuid. Dat is ŽŽn van de doelen waar Bureau Frontlijn op mikt. Met preventieve en laagdrempelige hulp aan gezinnen geeft het bureau een gezicht aan de opvoedondersteuning in de wijk.

20 Worden angstige kinderen later crimineel? Joni Reef onderzocht het
Merel van Dorp
Een kind dat bang is voor spinnen heeft later meer kans op angstproblemen. En agressieve peuters worden dikwijls gewelddadige volwassenen. Psychologe Joni Reef promoveerde onlangs op de doorwerking van jeugdig probleemgedrag in het volwassen leven.

22 Moet alle jeugdzorg worden overgeheveld naar de gemeente?
POLL

Merel van Dorp
De regering wil gemeenten verantwoordelijk maken voor alle vrijwillige jeugdzorg. Zij krijgen het geld daarvoor. Zijn jeugdzorgwerkers het daarmee eens? Jeugd en Co vroeg het aan bezoekers van het congres Dag van de Jeugdzorg, op 16 juni in Rotterdam.

24 In Beilen wordt een unieke vorm van gezinsbehandeling gegeven

Maria van Rooijen
In de gezinspsychiatrische kliniek in Beilen leren ouders van uit huis geplaatste kinderen hoe ze moeten opvoeden. Sinds kort kunnen ouders van nul tot tweejarige kinderen er direct terecht. “Die heel jonge kinderen lopen het grootste risico op blijvende beschadiging.”

25 Loyaliteiten

COLUMN
Ria van Asselt

26 ‘Zelfs met de beste opvoeding kan een kind ongelukkig worden.’
DE JEUGD VAN
Hellen Kooijman
Sara Kroos werd in haar puberteit ’totaal koekiewaus’. Ze krabbelde weer overeind in een behandelgroep. “Zonder die hulp was ik nooit geworden wat ik nu ben.”

29 HELPDESK
Wegloopjargon.

31 De rechter ondervroeg Charissa respectvol en menselijk
JURIDISCHE ZAKEN
Eline Groenendaal
Betrokkenheid en wat voor verschil dat maakt.

32 Ouderschap blijft, ook na de scheiding
VAN HET NEDERLANDS JEUGDINSTITUUT
Joanka Prakken
Omgangsbegeleiding kan de schadelijke gevolgen van een scheiding voor kinderen beperken. Het beschikbare aanbod is echter versnipperd en onvoldoende methodisch onderbouwd. Onder de noemer Ouderschap blijft werken vijf jeugdzorginstellingen en het Nederlands Jeugdinstituut aan een interventie voor omgangsbegeleiding.

34 Boeken
Als er ‘niets aan de hand’ is en andere nieuwe uitgaven.