Jeugd en Co — Jrg. 3 (september 2009) Nr. 6

3 Verkeerde vriendin (1)
VAN DE REDACTIE
Menno Bosma

4 Berichten, feiten & cijfers, Djanko, De jeugdzorg reageert, De overstap van en de agenda

WAT SPEELT
Menno Bosman, Robin Masereeuw

8 Het zwarte gat na 18
Hellen Kooijman
Zorg na jeugdzorg is slecht geregeld. Vanaf hun achttiende worden jongeren geacht zelfstandig te leven. Maar lang niet iedereen kan dat aan. En dan? Ook 18-plussers hebben recht op jeugdzorg. Ontvangen ze die ook?

11 Crisis

COLUMN
Ella Kalsbeek.

12 ‘Wij zijn amateurs in de zorg’
Hellen Kooijman
Het onderwijs moet een prominentere rol spelen in de zorgketen, scholen moeten ook zorgen, vindt de overheid. En zet daarom fors in op ZAT-teams, reboundvoorzieningen en schoolmaatschappelijk werk. Maar bij scholen groeit de weerstand en sputteren. “Er is een grens aan onze zorg.”

16
Robin Alberts: ‘Misschien vermoordden ze mijn katten’
KIND UIT DE KNEL
Merel van Dorp

18
Onttuttelen doet zijn intrede: instellingen laten cli‘nten meer zelf bepalen
Ditty Eimers
Het leven in instellingen wordt veelal beknot door waslijsten van regels. Maar het kan ook anders. “Toen we ons realiseerden dat we zelfs het masturberen hadden geregeld, gingen onze ogen open.”

20 ‘Zorg begint v——r de verwerking’
Merel van Dorp
Sluit vaders en moeders niet buiten, maar zet ze in als casemanager, adviseert Simone Buitendijk, onlangs benoemd tot hoogleraar preventieve kindergezondheidszorg. Het maakt de ouders krachtiger en ontlast de professional.

22 Hoe bejegen je licht verstandelijk gehandicapten (LVG’ers)? Koesteren of confronteren?
Gaston Dorren
Het William Schrikker Expertisecentrum vierde zijn vijfde verjaardag met een summer school in Driebergen. Een van de workshops ging over vrijwilligheid en dwang in de hulp aan lvg’ers. Jeugd en Co nam enkele deelnemers apart en jeugdzorgers spreken zich erover uit.

24
Supercoaching van de jovo-unit voor ex-crimineeltjes
Gaston Dorren
Wie gestraft is onder het jeugdrecht, kan na zijn achttiende toch met de volwassenenreclassering te maken krijgen. In de grote steden heeft Reclassering Nederland speciale jovo-units voor 18- tot 25 jarigen (jong volwassenen units). Die zijn meer op controle gericht dan de jeugdreclassering.

25 Sign of Safety
COLUMN
Ria van Asselt

26 Bijscholen
OMGAAN MET
Hellen Kooijman
Wilt u hogerop in uw eigen vak, wat anders gaan doen of gewoon bijblijven, dan liggen er talloze cursussen, trainingen en studies klaar. Maar welke moet u kiezen?

29 HELPDESK
Mag je als hulpverlener oordelen als het wŽŽr misgaat in een gezin?

31 Wanneer is een straatroof een straatroof?
JURIDISCHE ZAKEN
Eline Groenendaal

32 Jeugdzorgaanbieders Utrecht willen betere, snellere hulp
VAN HET NEDERLANDS JEUGDINSTITUUT
Joanka Prakken
Utrechtse jeugdzorgaanbieders en de provincie willen zich hard maken voor betere en snellere hulp voor de cli‘nt. Hiervoor is een scherp beeld nodig van de doelgroepen die een beroep doen op jeugdzorg en van de aanpak die voor hen het beste werkt. De provincie Utrecht heeft het Nederlands Jeugdinstituut opdracht gegeven om de jeugdzorgaanbieders daarbij te ondersteunen.

34 Boeken ETC
– Geslagen jaren
Een tweedelig filmproject over de impact en gevolgen van huiselijk geweld.
– Samen scholen in een prachtwijk
Talentontwikkeling tussen 0 en 12 jaar:
lessen en ervaringen uit Crooswijk, Rotterdam.
– Van de straat
De straatcultuur van jongeren ontrafeld.
– Autisme
Een korte inleiding.
– Pedagogische adviezen voor speciale kinderen
– Uitglijders
Waarom we fouten maken en hoe we ze kunnen voorkomen.