Jeugd en Co — Jrg. 3 (december 2009) Nr. 8

3 Verkeerde vriendin (3)
VAN DE REDACTIE
Menno Bosma

4 Berichten / feiten & cijfers / Djanko / De jeugdzorg reageert / De overstap van / Agenda

WAT SPEELT
Menno Bosman, Robin Masereeuw

8 Er zijn voor je cli‘nt, dat is de kern van de presentiebenadering
Hellen Kooijman
Jeugdzorgers beginnen warm te lopen voor de presentietheorie, die neerkomt op: er zijn voor je cli‘nten. Maar twijfel is er ook: ‘Onze beschikbaarheid is beperkt.’

11 Bezuinigen

COLUMN
Ella Kalsbeek.

12 Als de werkelijkheid kneedbaar was, hoe zag de jeugdzorg er dan uit? Jeugd en Co reikt minister Rouvoet drie supermodellen aan.
Hellen Kooijman
Stel je voor, we hebben een bak met geld. En we mogen die helemaal besteden aan een nieuwe jeugdzorg nieuwe stijl. Hoe zou die Nieuwe jeugdzorg er dan uitzien? Hoe zou ze georganiseerd zijn, en zou ze inhoudelijk werken. Jeugd en Co dook in de rapporten, de visies en de missies van betrokken organisaties.

16 Sebastiaan: ‘Ik nam een advocaat in de arm.’

KIND UIT DE KNEL
Merel van Dorp

18
Cli‘ntraden zijn niet (alleen) lastig, ze maken het werk juist leuker
Gaston Dorren
Ze zijn verplicht, maar komen lang niet overal van de grond: cli‘ntraden. Een gemiste kans, vinden drie betrokkenen. ‘Hoe minder weerstand bij de cli‘nt, hoe leuker het werk voor de hullpverelener.

20 Marie-Louise van Kleef
Menno Bosman
Solozeilster Laura werd in augustus wereldnieuws. met dank aan (onder meer) de Raad van Kinderbescherming, die haat zeilplannen aan de rechter voorlegde. Directeur Marie-Louise van Kleef geeft voor het eerst opening van zaken.

22 Hoe kaart je kindermishandeling aan zonder de ouders aan te klagen?
Hellen Kooijman
Op 27 november organiseerde de Dutch Association for Infant Mental Health het symposium Onveilige have, over mishandeling van kinderen tot 6 jaar. Jeugd en Co vroeg aan deelnemers hoe jeugdzorgers met vermoedens van mishandeling moet omgaan,, zonder de ouders meteen in het beklaagdenbankje te plaatsen.

24 Depressieve jongeren hebben baat bij online therapie

Robin Masereeuw
Elk jaar krijgen tienduizenden jongeren te maken met een depressie. Sinds 2004 kan deze problematiek succesvol online behandeld worden bij Interapy. Twintig weken lang wordt er onder meer gewerkt aan bewustwording, zelfvertrouwen en een betere interactie met anderen.

25 Wisselingen
COLUMN
Ria van Asselt

26 Een rotjeugd kun je overwinnen, zegt Peter Faber
DE JEUGD VAN
Hellen Kooijman
Acteur Peter Faber werd als jongetje mishandeld. Op zijn zestiende belandde hij op straat. Dat was eerder een opluchting dan een straf. ‘Mezelf ellendig voelen was voor mij standaard, een manier van zijn.’

29 HELPDESK
Wat als ik het niet eens ben met mijn collega in een misbruikzaak?

33 Moeder moordt en zoon rooft
JURIDISCHE ZAKEN
Nancy Dekens

34 Service
VAN HET NEDERLANDS JEUGDINSTITUUT
Joanka Prakken
Het Nederlands Jeugdinstituut over CAP-J.

36 Boeken
‘Uit de greep van OCD’ en andere nieuwe uitgaven.