Jeugd en Co — Jrg. 3 (augustus 2009) Nr. 5

3 Campingperikelen
VAN DE REDACTIE
Menno Bosma


4 Berichten, feiten & cijfers, Djanko, De jeugdzorg reageert, De overstap van en de agenda
WAT SPEELT
Hellen Kooijman

8 Wie wil er nou nog een baan?
Marieke Prins
Vrijheid, blijheid. werken zoals jij vindt dat het moet. Steeds meer jeugdzorgers beginnen voor zichzelf, en veelal naar tevredenheid. Maar wat zijn de gevolgen?


11 Verslaafde baby
COLUMN
Ella Kalsbeek.

12 Toch weer tralies
Hellen Kooijman
De jeugdinrichtingen (jji’s) stromen leeg, maar er is een tekort aan plekken in de gesloten jeugdzorg. De minister heeft extra capaciteit beloofd – wederom in de jji’s.


16 Doreen Peperkamp: ‘Mijn juf zag hoe moe ik was’
KIND UIT DE KNEL
Merel van Dorp


18 Eindelijk in iets slagen
Merel van Dorp
Jongeren zonder perspectief toch weer aan het werk of aan het leren krijgen: Titan werkt eraan. Met meer succes dan Rouvoets besloten campussen, vermoeden ze zelf, en zonder de lastige gevallen te schuwen.

20 ‘De ouders zijn druk met overleven’
Gaston Dorren
Multiprobleemgezinnen, daar weten jeugdzorgers wel raad mee. Maar wat doe je voor kinderen in een multiprobleemverslaving? War Child werkt juist daar: in door oorlog ontwrichte gebieden. Elise Griede, psycholoog en theatermaker, is een van hun methodologen. “Je ziet hoe het contact tussen de generaties weer op gang komt.”

22 Moet je open en eerlijk zijn?
Hellen Kooijman
De Dag van de Jeugdzorg, 17 juni, stond in het teken van samenwerking tussen de Bureaus Jeugdzorg en de jeugdgezondheidszorg, de provincie, gemeente en het onderwijs. Maar hoe zit het met de samenwerking met de media? Jeugd en Co vroeg het enkele deelnemers.


24 Toest je zorg
Maria van Rooijen
Cli‘nten in de residenti‘le jeugdzorg hebben zelf kwaliteitsstandaarden opgesteld. Directies en hulpverleners willen er graag mee aan de slag. Maar hoe realiseerbaar zijn ze?


25 Wantrouwen
COLUMN
Ria van Asselt

26 Samenwerken
OMGAAN MET
Hellen Kooijman
In de jeugdzorg heeft een professional bijna altijd te maken met andere organisaties en instellingen. Hoe werk je goed samen en zorg je dat het niet uitloopt op een regelrechte ramp?

29 HELPDESK
Hoe financier ik de samenwerking met andere (jeugdzorg)partijen?

31 Groepsdruk of politiedruk?
JURIDISCHE ZAKEN
Eline Groenendaal
De vriendjes van Brahim vielen meisjes lastig in het zwembad.

32 Kinderopvang blij met pedagogisch kader
VAN HET NEDERLANDS JEUGDINSTITUUT
Joanka Prakken
Als het aan Bureau Kwaliteit Kinderopvang ligt, hebben de drie werkvelden in de kinderopvang binnenkort ieder een eigen pedagogisch kader. Voor de kindercentra 0-tot 4-jarigen ligt er al ŽŽn, en het kader voor de gastouderopvang staat voor eind 2009 op de rol. Het kader voor de buitenschoolse opvang is in de maak.

34 Boeken
Beroepstrots en andere nieuwe uitgaven.