Jeugd en Co — Jrg. 2 (juni 2008) Nr. 4

3 Opvoedtraining voor iedereen
VAN DE REDACTIE
Menno Bosma

6 Anders werven of transcultureel werken
DIVERSITEIT
Merel van Dorp
Internet, allochtone teams, transcultureel werken: hoe bedien je allochtone cli‘nten het best?

12 Driestromenland
OPVOEDONDERSTEUNING
Maria van Rooijen
Nog niet overal is een Centrum voor Jeugd en Gezin, maar nu al bestaan er drie stromingen.

16 ‘Geef elke ouder opvoedondersteuning’
INTERVIEW
Hellen Kooijman
Ron Prinz: opvoedsteun voor iedereen verdien je in een jaar terug.

18 Zware zorg
GEZONDHEID
Merel van Dorp
Wat doe je met te dikke cli‘nten?

22 Besneden uit liefde
KINDERMISHANDELING
Hellen Kooijman
Meisjesbesnijdenis gaat landelijk aangepakt worden.

24 Een vriend die confronteert
METHODEN
Hellen Kooijman
24 uur per dag bereikbaar voor ex-crimineeltjes.

RUBRIEKEN

4 Wat speelt
Berichten, feiten & cijfers, Djanko en De jeugdzorg reageert…

10 Kind uit de Knel
Merel van Dorp
Alleen thuis voelde Oscar Kalk zich nog veilig.

15 Negen miljoen
COLUMN
Ella Kalsbeek

20 ‘De toekomst wordt hier tastbaar’
OVERDEHEG
Vera Andree
Edward van Westrene van Portes bezoekt Rebecca de Kuijer van de weekendschool.

23 Baby voorop
COLUMN
Ria van Asselt

27 HELPDESK (nieuw !)
Met vragen over integrale jeugdgezondheidszorg en wegloopprotocollen.

29 Ik ben jeugdrechtadvocaat. Verspil ik mijn tijd?
JURIDISCHE ZAKEN
Ben Bentem

30 12-plussers in de Centra voor Jeugd en Gezin
SERVICE
Bert Prinsen, Annemiek Woolthuis

33 Boeken
Van gedachten wisselen en andere nieuwe uitgaven.

34 Werkvloer
Jeugdzorg krijgt vacaturesite, plus de agenda.