Jeugd en Co — Jrg. 2 (december 2008) Nr. 8

3 De oogst van 2008
VAN DE REDACTIE
Menno Bosma

8 De nuchtere aanpak van Enschede
BESTUUR
Maria van Rooijen
De een wil het leger erop af sturen, de ander pleit voor strafkampen of verbanning. Enschede gelooft in een nuchterder aanpak om de criminaliteit onder allochtone jongeren te verminderen. Met resultaat: burgers ervaren minder overlast.

12 Minister Rouwvoet over verlichting van de regeldruk.
HET VAK
Merel van Dorp
Hij heeft laten onderzoeken van welke rompslomp jeugdzorgers last hebben, en wil graag dat die afneemt. Maar zo, benadrukt minister Rouwvoet, lang niet alle regels en formulieren zijn aan Den Haag te wijten: de provincies, de BJZ’s en de instellingen kunnen er ook wat van.

20 Geen dikke pakken papier
INTERVIEW
Merel van Dorp
Jeugdzorgers zijn bang voor te weinig bewegingsvrijheid, voor administratieve rompslomp, voor negatieve media. Maar vrijheid hebben ze nog genoeg, vindt hoofdinspecteur Joke de Vries, en niet elke zucht hoeft te worden opgeschreven. Alleen de media, inderdaad: die scheren de jeugdzorg te vaak over ŽŽn kam.

24 De keuken als springplank naar een betere toekomst
REPORTAGE
Merel van Dorp
’s Middags beginnen, een ochtendje onderwijs per week en lekker eten. Maar ook: toiletten boenen, naar elkaar luisteren en geen grote bek geven. Vijftien leerplichtige drop-outs met problemen thuis leren bij De Kloosterkeuken werken in de horeca. “Ik heb het nu lang genoeg verbruid.”

26 Waarom ingrijpen achter de voordeur niet helpt
ESSAY
Vera Andree
Bemoeienis met de mores in de huiskamer is absoluut laakbaar, meent Jeugd en Co redacteur Hellen Kooijman. Het verplicht stellen van opvoedingscursussen en andere inmenging in de huiskamer maakt kinderen en volwassenen burgers die allemaal hetzelfde doen. Althans, voor het oog van de buitenwereld.

RUBRIEKEN

4 Wat speelt
Berichten, feiten & cijfers, Djanko en De jeugdzorg reageert…

11 Een kind om voor te zorgen
COLUMN
Ella Kalsbeek

16 De hele dag speelde ik een rol
KIND UIT DE KNEL
Merel van Dorp

22 Zeven tips voor het omgaan met de werk-privŽbalans
HOW TO
Menno Bosma
De cli‘nten gaan u aan het hart en de organisatie doet nooit tevergeefs een beroep op u. Prachtig. Maar zorgt u ook voor uw eigen welbevinden, door werk en privŽ in evenwicht te houden? Zeven tips om de burn-out voor te zijn.

27 Meisjes en oudere heer
COLUMN
Ria van Asselt

29 HELPDESK (nieuw !)
Hoe zorgen we voor de veiligheid van kinderen?

31 Eerst maar eens opsluiten, dan zien we wel verder
JURIDISCHE ZAKEN
Eline Groenendaal

32 Meldcode steunt beroepskracht bij aanpak kindermishandeling
SERVICE – VEILIGHEIDSBELEID
Joanka Prakken
Dit najaar rapporteerde de Inspectie jeugdzorg dat het risicomanagement in de jeugdbescherming tekortschiet. De Raad voor de Kinderbescherming en de Bureaus Jeugdzorg zouden onzorgvuldig zijn bij het terugplaatsen van kinderen. Ook de begeleiding van onder toezicht gestelde kinderen zou te wensen over laten. De jeugdzorg trekt zich de kritiek aan en werkt hard aan verbetering van haar veiligheidsbeleid.

34 Boeken
‘Kwart over twee, maar ik wil niet’. Ongekende mogelijkheden voor autisten en geestelijk gehandicapten.