Jeugd en Co — Jrg. 2 (augustus 2008) Nr. 5

3 Wroeten
VAN DE REDACTIE
Menno Bosma

6 Niet hebben, maar helpen
PLEEGZORG
Hellen Kooijman
Honderden kinderen wachten op een plaats in een pleeggezin. En duizenden mensen in Nederland willen een kind adopteren. Verklein het verschil tussen pleegzorg en adoptie, is nu de redenering. Hoe kijken professionals daar tegenaan?

12 Blijf fris met even iets anders
WORK-LIFE
Merel van Dorp
De vakantie is achter de rug, fris gaan we weer aan de slag. Hoe zorg je ervoor dat je ook de rest van het jaar energiek en gemotiveerd naar je werk gaat? Vier suggesties.

16 “Participatie is de beste vorm van zorg”
INTERVIEW
Hellen Kooijman
Fors inverteren: dat is de boodschap van Hans Kamps, de nieuwe voorzitter van MOgroep Jeugdzorg. “Ik ken geen ondernemer die bij 10 procent meer vraag zijn capaciteit niet uitbreidt en investeert.”

18 Meebewegen met kind en jaarritme
REPORTAGE
Merel van Dorp
Zonnehuizen bieden “vanuit een antroposofische inspiratie” opvang en behandeling aan kinderen en jongeren. Jeugd en Co beleeft op de kinderpsychiatrie behandelgroep De Ark mee wat dat betekent.

22 “Parlementair onderzoek is welkom”
POLITIEK
Linda van Tilburg
De minister voor jeugd en Gezin heeft de problemen in de jeugdzorg niet opgelost, vinden diverse politici. Zij willen dat er een parlementair onderzoek komt./ jeugd en Co sondeerde hoe de jeugdzorg daar zelf tegenaan kijkt.

24 “Goede vakmensen kunnen de managers aan”
PROFESSIONALISERING
Gaston Dorren
Protocollen, beroepscode, tuchtrecht: het lijken stoffige onderwerpen. Maar zodra praktijkmensen gaan nadenken over de concrete invulling ervan, blijken ze geanimeerde debatten op te leveren, “Wij bepalen zelf wat een goede beroepspraktijk is. We krijgen regels niet van bovenaf aangereikt, zoals Mozes op de berg Sina┬Ľ.

RUBRIEKEN

4 Wat speelt
Berichten, feiten & cijfers, Djanko en De jeugdzorg reageert…

10 Kind uit de Knel
Merel van Dorp

20 Les over moneyboys en lovergirls
SHAKE HANDS
Merel van Dorp

23 Een goed gevoel bij twee pleegvaders
COLUMN
Ria van Asselt

27 HELPDESK (nieuw !)
Met vragen over integrale jeugdgezondheidszorg en wegloopprotocollen.

30 Het NJi over het Muslim Youth Project
SERVICE
Ton Ceelen

33 Boeken
NLD: gewoon anders en andere nieuwe uitgaven.

34 Werkvloer
Formulierenfrustratie plus de agenda.