Jeugd en Co — Jrg. 1 (mei 2007) Nr. 3

3 Nieuwe kansen
REDACTIE
Menno Bosma

6 Snel en direct de problemen op tafel
DIENSTVERLENING
Jolanda Keesom
Via webhulp kunt u jongeren bereiken die niet zomaar bij een professional aankloppen. Het is wel zaak dat u nog even snel leert chatten…

12 ‘BV Nederland belemmert de vrije jeugdzorg’
ONDERNEMEN
Mari‘lle van Bussel
Wie zelf gaat ondernemen in de jeugdzorg, bevrijdt zich van bureaucratie en overheadkosten. Waarom gebeurt het dan niet veel meer?

16 ‘Een pil levert niet veel op’
JEUGDCRIMINALITEIT
Ton Ceelen
Psychiater in opleiding Arne Popma, die de biologische kant van criminaliteit onderzoekt, vreest politici die alle kinderen een pil willen geven.

18 Weg met de wachtlijsten!
ONDERZOEK
Menno Bosma
U weet wat er met de Rouvoet-miljoenen moet gebeuren: weg met de wachtlijsten!

22 ‘Er m—et iets gebeuren, maar hoe?’
REPORTAGE
Mari‘lle van Bussel
Wat als mensen schrikken van hun eigen telefoontje? Een van de duivelse dilemma’s in de AMK-meldkamer.

26 Hoe steun je als teamleider een gezinsvoogd?
HOWTO

Eva Hilderink
Deuren open en verplicht op cursus. Twee van de tien manieren waarop een teamleider een gezinsvoogd kan steunen.

RUBRIEKEN

4 Wat speelt
Berichten, feiten & cijfers, Djanko en De jeugdzorg reageert.

11 Kind uit de Knel
Melanie van Engelen gooit niet meer met messen. Ze zoekt nu toekomst in het uitvaartwezen.

15 Meer uren voor de rekenaars, minder voor de hulpverleners
COLUMN
Ella Kalsbeek

20 Shake hands
Ton Ceelen
Verslavingshulpverleners van Bouman-GGZ houden kinderen bij de les op het Albeda College.

25 Juridische Zaken
Ben Bentem
Een stelende cli‘nt? Samen aangifte doen!

27 Crisis
COLUMN
Ria van Asselt

28 Maak Centra voor Jeugd en Gezin laagdrempelig en flexibel
SERVICE
Bert Prinsen

33 Boeken
‘Hechtingsstoornissen’ en andere nieuwe uitgaven plus de agenda.

34 Werkvloer
MatchMakersMeetings voor professionals en wetenschappers.