Jeugd en Co — Jrg. 1 (februari 2007) Nr. 1

3 Wake up
REDACTIE
Menno Bosma

8 ‘Doe het niet alleen!’
Ton Ceelen
Duidelijkheid in de jeugdzorgdriehoek, dat bepleit BJZ-directeur Sprokkereef naar aanleiding van de ‘affaire-Savanna’. De advocaten van haar gezinsvoogd noemen vervolging heilloos.


14 Dit is wat ZIJ eraan moeten doen…
KINDERRECHTEN
Menno Bosma
Ook in Nederland worden kinderrechten geschonden. Jeugd en Co formeerde een top-5. Jeugdzorgers vertellen wat zij anders gaan aanpakken.

18 ‘Er is waanzinnige efficiencywinst geboekt’
INTERVIEW
Menno Bosma
Samenwerking in de jeugdzorg. Dat zegt oudcommissaris jeugdbeleid. Steven van Eijck te hebben bereikt. Maar het gaat hem niet hard genoeg.

20 Waar blijven ze nou?

ONDERZOEK
Linda van Tilburg
Er moesten meer jeugdwethouders komen na de gemeenteraadsverkiezingen. Is dat ook gebeurd? Jeugd en Co ploos de Gemeentegids erop na.

24 Op kamers & Uit de schulden
REPORTAGE
Ton Ceelen
Je gaat op kamers wonen en dan…schulden. ‘Kamers met Kansen’ probeert jongeren uit de valkuil te houden.

28 Iedereen heeft een sterke kant
PERSONEEL
Sandra Langendijk
Competentiemanagement verbindt kwaliteiten van professionals met organisatiedoelen. Jeugdhulporganisatie Spirit pioniert ermee.

RUBRIEKEN

6 WAT SPEELT
– Berichten
– Feiten & cijfers
– Djanko
-De jeugdzorg reageert.

12 Kind uit de knel
Charon Vermeij werd uit huis geplaatst en werkt nu in de thuiszorg.

17 Het recht om beschermd te worden
COLUMN
Ella Kalsbeek

22 ‘Een politiebusje voor het hek is soms al voldoende’
SHAKEHANDS
Mariken Boersma
Hoe politie en voortgezet onderwijs samenwerken in Voorburg.

26 En de winnaars zijn…
PRIJZEN
Jetske Rietveld
Waar GGZ Eindhoven en STEK de Nationale Jeugdzorgprijzen mee wonnen.

27 Oma staat het kind niet af, wat nu?
JURIDISCHE ZAKEN
Bas Bentem

29 Nieuwjaar
COLUMN
Ria van Asselt

30 Nederlands Jeugdinstituut, expertisecentrum over jeugd en opvoeding
SERVICE

33 BOEKEN
‘Waar woorden tekortschieten’ en andere nieuwe uitgaven plus de agenda.

34 WERKVLOER
Zonder scholing een diploma halen, het kan!