Jeugd en Co — Jrg. 1 (augustus 2007) Nr. 5

3 Jeugdzorgers aller landen…
REDACTIE
Menno Bosma

6 Het is keileuk en vet gaaf in de jongerenraad
CLIENTENPARTICIPATIE
Maria van Rooijen
Sommigen hanteren zelfs al een wachtlijst…

12 Angst en twijfels vormen drempels om te melden
KINDERMISHANDELING
Ton Ceelen
Een verplichte meldcode kan helpen.

16 ‘Jeugdzorg mist een ANWB’
INTERVIEW
Menno Bosma
De Nederlandse jeugdzorg is achtergebleven, vindt voormalig DCI-directeur Stan Meuwese.

18 Eendagsindicatie: rust voor cli‘nt Žn hulpverlener
ORGANISATIE
Mari‘lle van Bussel

22 Ketenunit West: wasstraat voor jonge criminelen
SAMENWERKING
Mariken Boersma

26 Vitamines en visolie tegen agressie
METHODES
Linda van Tilburg

28 ‘Wij zijn de intensieve care van de jeugdzorg’
LEEFOMGEVING
Ton Ceelen
Justiti‘le jeugdzorg maakt probleemwijk Veldhuizen veiliger.

RUBRIEKEN

4 Wat speelt
Berichten, feiten & cijfers, Djanko en De jeugdzorg reageert…

11 Kind uit de Knel
Naomi van den Assem heeft al zes zelfstandigheidsstickers.

15 Hoe moet het met Anouchka?
COLUMN
Ella Kalsbeek

20 Shake hands
Ton Ceelen
Buurtcentrum en consultatiebureau vinden elkaar in Amsterdam-Noord.

25 Juridische Zaken
Ben Bentem
De gezinsvoogd is er voor de kinderen.

27 Stop eens een veldwerker in uw denktank
COLUMN
Ria van Asselt

30 Informatie van het Nederlands Jeugdinstituut over professionalisering
SERVICE
Ella Kalsbeek

33 Boeken
De praktijk van de Eigen Krachtconferentie en andere nieuwe uitgaven plus de agenda.

34 Werkvloer
Cursussen jeugdzorg worden beoordeeld.