io Internationaliseren in Onderwijs — Met ingang van 2008

Met ingang van 2008 is io Internationalisering in Onderwijs de nieuwe naam van Europa En Het Onderwijs.