I/O Internationaliseren in Onderwijs — Jrg. 36 (voorjaar 2017) nr. 72- laatste nummer

Deze editie is als PDF beschikbaar

04 Pilot tweetalig primair onderwijs
De tussenstand

07 Zo combineer je tweetalig onderwijs, wereldburgerschap en internationale thema’s
Kandinsky College Nijmegen vertelt

10 Europese prijs voor eTwinning-project Mirgrants and Refugees

12 Vijf jaar Mach-mit-Mobil
Met een knaloranje auto het land door

15 Werelds!
Buurtaalonderwijs op de Stidalschool in het Drentse Dalerveen

16 Brainportregio Eindhoven
Hoe bedrijfsleven en scholen werken aan een sterke, internationaal aantrekkelijke regio

20 Nuffic Academy: Engels in het basisonderwijs

En verder

22 Kortweg

24 Overzicht programma’s en projecten