I/O Internationaliseren in Onderwijs — Jrg. 36 (najaar 2016) nr. 71

Deze editie is als PDF beschikbaar

04 Nieuwkomers in de klas
IO Magazine op bezoek bij een van de schakelklassen van basisschool De Kameleon in Rotterdam

08 Drie Amerikaanse leraren leggen het Nederlandse onderwijs onder de loep

11 Werelds!
Het Heerbeeck College in Best: hoofdrol voor global mindset

12 EP-Nuffic’s eerste stappen naar een sectorbrede visie op internationalisering
Drie reacties uit het onderwijsveld

15 Abonneer je op IO Magazine

16 Subsidietips voor middelbare scholen

18 Het vak Chinese taal en cultuur in Nederland

23 EP-Nuffic Academy in de praktijk: het Wellantcollege

25 Voorbereid de Wereld in: vijf hoogtepunten

27 De internationaliseringsmeter voor basisscholen: hoe werkt dat?

En verder

30 Kortweg

32 Overzicht programma’s en projecten