io Internationaliseren in Onderwijs — Jrg. 34 (voorjaar 2014) Nr. 66

2  Europees Platform actiever op sociale media
Petra Dam
Het is u misschien al opgevallen dat het Europees Platform de sociale media sinds enkele maanden intensiever inzet. Naast onze website en diverse digitale nieuwsbrieven willen wij via sociale media wekelijks meer nieuws, kennis en ervaringen met u delen.

3  Inhoud, Colofon

3  Internationalisering geldt voor alle sectoren!
VOOR DE LEZER
Jindra Divis, directeur Europees Platform – internationaliseren in onderwijs

4  EIOpener: Nieuwe tool voor scannen onderwijsinhoud op EIO
ALGEMEEN
Elvira Arkesteijn
EIOpener is gelanceerd! Dat gebeurde op de gezamenlijke Elos- en tto-tweedaagse op 14 maart j.l. in Zeist. EIOpener is een nieuwe online tool die scholen in staat stelt om hun EIO-programma te structureren, inzichtelijk te maken en te verantwoorden. EIO staat voor Europese internationale oriëntatie en is een belangrijke pijler in de internationale leerroutes Elos en tweetalig onderwijs, tto.

6  Erasmus+ biedt meer, maar vraagt ook meer
ALGEMEEN
Marc Remijn
Erasmus+ is het Europese subsidieprogramma voor onderwijs, training, jeugd en sport. Het loopt van 2014 tot en met 2020. Het nieuwe programma heeft een totaalbudget van bijna 15 miljard euro. Erasmus+ biedt dus meer dan LLP en Youth in Action. ‘Dat wekt hoge verwachtingen, maar het vraagt ook meer van de aanvragers,’ aldus Katrin Pannekeet, adviseur van het Europees Platform.

8  Nieuwe nationale subsidieregeling VIOS focust op verankering internationalisering
ALGEMEEN
Jan Willem Wilkens
Het Europees Platform gaat voor de duur van twee jaar uitvoering geven aan een nieuw internationaal subsidieprogramma: Vios – Verankering van internationale oriëntatie en samenwerking. Na het bevorderen van internationalisering in de voorganger ‘Bios’ staat nu het verankeren van internationalisering in het schoolbeleid centraal. Er is nog wel ruimte voor startende scholen in het primair onderwijs.

10  Lancering Line: Online kennisomgeving internationalisering
ALGEMEEN
Simone Spakman
Op 14 mei is tijdens de Nivo-netwerkbijeenkomst de online kennisomgeving internationalisering Line, officieel gelanceerd. De Nuffic en het Europees Platform hebben met Line de eerste bouwstenen gelegd voor deze nieuwe online kennisomgeving. Line biedt het onderwijsveld de mogelijkheid kennis en ervaringen op het gebied van internationalisering op te doen en met elkaar uit te wisselen.

11 Internationalisering in het voortgezet onderwijs: bevraagd en bespiegeld
ENQUÊTE ONDER SCHOLEN
‘Bereid leerlingen voor op de (internationale) arbeidsmarkt en bevorder interculturele competenties, die tot meer begrip leiden’. Dit is wat het Europees Platform stelt als de hoofddoelen van het internationaliseringsbeleid op de scholen in Nederland. Hoe wordt dit door de scholen voor voortgezet onderwijs gezien? Op welke manier geven de scholen voor voortgezet onderwijs vorm aan hun internationaliseringsbeleid en, heel belangrijk, wat zijn de opbrengsten van dit internationaliseringsbeleid?

UIT DE PRAKTIJK

12  Enthousiasme over vroeg vreemdetalenonderwijs
BASISONDERWIJS
Willy Francissen
Het aantal basisscholen dat eerder begint met vreemdetalenonderwijs dan in groep 7 (zoals de wet voorschrijft) neemt een vlucht. Zes jaar geleden waren het er honderdvijftig, inmiddels zijn het er meer dan duizend. De PO-Raad volgt de ontwikkeling met belangstelling. Voorzitter Rinda den Besten: ‘Ik vind het charmant dat het initiatief van onderop komt.’

14  Positieve uitkomsten internationale TPO-studie
BASISONDERWIJS
Gerard Haverkamp
Goede resultaten van leerlingen, leerkrachten zijn vaak enthousiast en ouders vinden het goed voor de toekomst van hun kind. Scholen hoeven niet per se native speakers in huis te hebben, als de docenten maar wel goed zijn getraind. Met deze uitkomsten van een omvangrijke voorstudie naar tweetalig primair onderwijs (tpo), lijkt niets de invoering hiervan in Nederland nog in de weg te staan.

15  NIVO: Netwerk internationalisering VO zonder speciaal onderwijsconcept
VOORTGEZET ONDERWIJS
Willy Francissen
Niet elke school wordt tweetalig of voert de internationale leerroute Elos in. De meerderheid internationaliseert op bescheidener schaal, met uitwisselingen of regelmatig e-mailcontact met het buitenland. Voor die scholen is er Nivo: Netwerk internationalisering voortgezet onderwijs.

16  Internationaal en uitdagend onderwijs op UWC
VOORTGEZET ONDERWIJS
Esther Carli
‘Ik geniet met volle teugen. Van het uitzicht op de Atlantische oceaan, van de les Frans in een klas met tien verschillende accenten, van mijn vrijwilligerswerk, het debatteren over de ongelijkheid van het economische wereldmarktsysteem, en het vertegenwoordigen van de Nederlandse cultuur, normen en waarden’, vertelt Daro Nakshbande, een Nederlandse leerling op UWC Atlantic College in Wales. Ieder jaar stuurt UWC Nederland 25 geselecteerde leerlingen uit 4 vwo naar een van de 14 scholen wereldwijd. Voor een IB-opleiding, maar ook voor een fantastische ervaring in een multiculturele omgeving.

17  Een reis als voeding voor het vak Chinees
VOORTGEZET ONDERWIJS
Willy Francissen
‘Daar stonden we toch maar, op de Chinese muur, met de eerste lichting leerlingen die jarenlang Chinees heeft gestudeerd. Dat was een mooi moment.’ Hannah Houben, docente aan PCC Het Lyceum in Alkmaar, begeleide de eerste uitwisselingsreis naar het verre oosten.

18  Earlybird en Pabo Rotterdam trainen VVTO in Brazilië
LERARENOPLEIDING
Gerard Haverkamp
Of het Nederlands elftal iets heeft te zoeken in Brazilië, is de vraag. Maar EarlyBird en de pabo van de Hogeschool Rotterdam zijn daar zeer succesvol. Dankzij intensieve bemiddeling van het Europees Platform verzorgden de twee onderwijsorganisaties in de deelstaat Sao Paulo (40 miljoen inwoners) een programma voor ‘meer, beter en vroeger Engels’ in het basisonderwijs.

KORTWEG

20  Serviceabonnement

21  Geen woord Chinees?
GASTCOLUMN INTERNATIONALISEREN

22  Overzicht programma’s en projecten internationalisering

23  Nieuw verschenen bij het Europees Platform

24  Nieuw: bestellijst publicaties