io Internationaliseren in Onderwijs — Jrg. 34 (najaar 2014) nr. 67

02 Europees Platform en Nuffic fuseren, maar websites blijven bestaan

03 Inhoud, Voor de lezer, Colofon

04 Fusie Europees platform – Nuffic: meer dan de som der delen

06 Project Kans: uitwisseling met Antilliaanse collega’s levert veel op

08 Line als tool voor kennisontwikkeling

09 Buitenlandse studenten als gastdocent op middelbare scholen

Uit de praktijk

10 Basisonderwijs: Coördinator internationalisering in bovenschools bestuur

11 Basisonderwijs: Educatieve uitstapjes in plaats van schoolreisje

12 Basisonderwijs: Internationale uitwisseling van Europese planten- en bloemenzaden in de klas

14 Voortgezet onderwijs: Effecten TTO in het VMBO

15 Voortgezet onderwijs: Meer dan taal in de les Duits

16 Voortgezet onderwijs: Profielwerkstukken maken in het buitenland

18 Lerarenopleiding: CILO vanaf dag één waardevol

KORTWEG

20  Serviceabonnement
21  Gastcolumn internationaliseren
22  Overzicht programma’s en projecten internationalisering
23  Nieuw verschenen bij het Europees Platform
24  Bestellijst publicaties