io Internationaliseren in Onderwijs — Jrg. 32 (najaar 2012) Nr. 63

2 Nieuwe verschenen bij het Europees Platform
– Online uitgave: Technische leesvaardigheid Engels
– Online uitgave: One minute test
– Artikel: VVTO Engels in Amsterdam
– Nieuwsbrief: Schoolpartnerschappen in Europa
– Jaaroverzicht 2011: Internationalisering voor een rijke leeromgeving

3 Van u en v——r u
VOOR DE LEZER
Judith Dayus-Brouwer (Europees Platform – cošrdinator Leven Lang Leren programma)

4
Ron Bormans, voorzitter raad van toezicht Europees Platform: “Elk buitenlands contact is even schudden aan de boom van je eigen zekerheid”
ALGEMEEN / INTERVIEW
Gerard Haverkamp
Gebeuren de goede dingen, letten ze goed op de mensen Žn de centen? Dat is – kort en bondig – wat de Raad van Toezicht van het Europees Platform in de gaten houdt. Ron Bormans is voorzitter van dit college. De raad functioneert ‘op afstand’ van het management, maar blijft tegelijkertijd dicht in de buurt. ”We spreken elkaar regelmatig en indringend. Zonder indringend te zijn, kun je geen goed toezicht plegen.”

6 LINE: Online leeromgeving voor docenten in havo/vwo en hoger onderwijs
ALGEMEEN
Floor Nusink (senior medewerker projecten Europees Platform)
Sinds begin 2012 werkt het Europees Platform (EPF) samen met de Nuffic (de organisatie voor internationaliseren in het hoger onderwijs) om een online leeromgeving te realiseren voor docenten en cošrdinatoren internationalisering: LINE (Leeromgeving Internationalisering Nuffic en EPF).

7 Scholennetwerk Chinese Taal en Cultuur opgericht / Profileringsdimensie voor scholen
ALGEMEEN
Op 3 oktober vond tijdens een bijeenkomst in Utrecht de oprichting plaats van een nieuw scholennetwerk Chinese Taal en Cultuur (CTC). Met dit netwerk wil het Europees Platform scholen ondersteunen die het vak Chinees aanbieden. Enkele scholen in het netwerk zijn deelnemer aan de pilot ‘Chinees als eindexamenvak’ van de SLO, het nationaal centrum leerplanontwikkeling. Deze pilot loopt het komende jaar af en daarom zijn de scholen blij met de kans te kunnen ‘overstappen’ naar een nieuw netwerk waaraan ook minder ervaren scholen deelnemen.

8 Zijn uw internationaliseringsactiviteiten EIO-proof? Gebruik de EIO-tool!
ALGEMEEN
Elvira Arkesteijn, medewerker projecten Europees Platform
Leerlingen op een school voor tweetalig onderwijs (tto) en Elos-school worden door middel van Europese en internationale ori‘ntatie (EIO) in het onderwijs voorbereid op een toekomst in een internationale wereld. Tto- en Elos-scholen verzorgen voor hun leerlingen graag een kwalitatief goed en samenhangend aanbod van activiteiten op het gebied van internationalisering.

9 Ontwikkelingen ‘Erasmus for All
ALGEMEEN
Katinka Stieger, hoofd afdeling Subsidieverstrekking Europees Platform
In het vorige nummer van IO gaven we al aan dat eind 2013 na 7 jaar het huidige Leven Lang Leren programma afloopt, het Europese subsidieprogramma voor internationaliseren in het onderwijs. In november 2011 heeft de Europese Commissie een voorstel gedaan voor de opvolger van LLP: Erasmus for all. Waar staan we een jaar later, in november 2012: wat gaat er veranderen aan de huidige programma’s Comenius, Grundtvig, Study Visits? Welke impact heeft dit voor de doelgroep basis- en voortgezetonderwijs, de lerarenopleiding en de volwasseneneducatie?

10 Afscheid van school, maar niet van internationaliseren
UIT DE PRAKTIJK / BASISONDERWIJS
Gerard Haverkamp
A
fscheid nemen van het onderwijs? Daar heeft Rien Hazekamp geen moeite mee. De directeur van de Protestants Christelijke Schoolvereniging Leiderdorp (PCSV) zet op 1 mei 2013 de spreekwoordelijke punt achter zijn 42-jarige loopbaan. Afscheid van internationaliseren in het onderwijs? Dat kan Hazekamp zich niet voorstellen. Zonde toch, om zijn netwerk, ervaring en kennis van internationalisering in het basisonderwijs verloren te gaan?

12 Nieuwe ontwikkelingen LinQ: Tto-Duits bij LinQ
UIT DE PRAKTIJK / VOORTGEZET ONDERWIJS
Rinke van der Vallee (Europees Platform)
In het kader van het LinQ-project wordt elk jaar een aantal expertisegroepen samengesteld. LinQ-docenten kunnen zich hier in bepaalde thema’s verdiepen, zoals ‘internationalisering’, ‘doorlopende leerlijn’, of ’tweetalig onderwijs Duits’. Ze ontwikkelen onder meer nieuw lesmateriaal voor Duits en Frans.

13 Enthousiasme over Tto-Duits
UIT DE PRAKTIJK / VOORTGEZET ONDERWIJS
Willy Francissen
Slechts twee Nederlandse scholen bieden tweetalig onderwijs (tto) in het Duits aan. Ze moeten dan ook zelf het wiel uitvinden. Maar Louis Seelen van het Valuascollege en Eelke Teitsma van CSG Rehoboth zijn overtuigd van het nut, en enthousiast over de resultaten.

14 Crickettoernooi doorslaand succes / Tto-leerlingen leren op unieke manier Engels.
UIT DE PRAKTIJK / VOORTGEZET ONDERWIJS
Onno van Wilgenburg, senior medewerker projecten Europees Platform
Sinds jaar en dag zijn er voor leerlingen uit het tweetalig onderwijs (tto) een aantal landelijke activiteiten. De leerlingactiviteiten koppelen een leerzame en leuke activiteit – die niet standaard op scholen worden aangeboden – aan een internationale dimensie. Zo kunnen leerlingen zich op het gebied van Engels voordrachtskunst met elkaar meten in de junior speaking contest en biedt de Team Mathematics Challenge een Engelstalige wiskunde-uitdaging. Bij de Debating Tournament kruisen bovenbouwleerlingen verbaal de degens, en in ons nieuwe Drama Project schrijven en spelen onderbouwleerlingen samen een korte Engelstalige sketch.

15 Tto-leerling: ”Ik zag ineens overal cricketdingen”
UIT DE PRAKTIJK / VOORTGEZET ONDERWIJS
Gerard Haverkamp
“We spraken zo veel mogelijk Engels, soms beter dan de scheidsrechters…”

16 De UWC Xperience
UIT DE PRAKTIJK / VOORTGEZET ONDERWIJS
Ivo Sicking, United World Colleges, UWC
“Ik dacht zwart-wit. îf ik kan het, of gewoon niet. Voor mij was dit zeker het belangrijkste aan de UWV Xperience, want deze info biedt enorm veel mogelijkheden.” Aan het woord is Esther (16) die onlangs een training van UWC Short Courses heeft gevolgd. De trainingen persoonlijke ontwikkeling, communicatie en zelfbewustzijn van UWC worden op middelbare scholen gegeven. Dit jaar bestaan deze trainingen van UWC 10 jaar.

17 Toneelspel taalassistenten Frans inspireert leerlingen om ‘Frans’ te kiezen
UIT DE PRAKTIJK / VOORTGEZET ONDERWIJS
Willy Francissen
Afgelopen voorjaar voerden zes taalassistenten Frans een toneelstuk op voor vmbo’ers, havisten en vwo-ers. De voertaal was voor een deel Frans en voor een deel Nederlands. De assistenten wilden de leerlingen zo inspireren om voor het vak Frans te kiezen. Het was een succes.

18 PABO-studenten voor minor passend onderwijs naar Indonesi‘.
UIT DE PRAKTIJK / LERARENOPLEIDINGEN
Gerard Haverkamp
Vijftien pabo-studenten van de Hogeschool Rotterdam verblijven op dit moment in Yogyakarta, midden op Java, Indonesie. De studenten hebben zich ‘thuis’ voorbereid en helpen van oktober tot januari op scholen voor inclusief onderwijs om echt ‘passend onderwijs’ tot stand te brengen. Het is geen vrijblijvend uitje, maakt de docent vrijwillige begeleider Gerard Levolger duidelijk. ”Ons programma moet concrete ontwikkelingen opleveren.”

19 Het festival van het leren / Petje af voor volwassen ‘Toppers’
UIT DE PRAKTIJK / VOLWASSENENEDUCATIE
Marissa van der Valk (Europees platform)
“Ik heb moeilijke jaren gehad, leren was voor mij lange tijd geen vanzelfsprekendheid. Maar ik heb problemen overwonnen en ik heb meer zelfvertrouwen. Ik ben heel blij met deze erkenning en zou graag iedereen het volgende willen meegeven. Als ’k het kan, kan iedereen het. Ieder mens is een topper!”

20 KORTWEG
– Kiezen voor internationaliseren?
Serviceabonnement internationaliseren
Gratis voor Serviceabonnees
– Uw mening telt!
Ambassadeur internationalisering op uw school
Obama’s crash course on Europe
Uitreiking Europees Talenlabel 2012
– Bios-regeling

21 Gelukkig?!
GASTCOLUMN
Evelyn Reichard
In deze IO-gastcolumn biedt het Europees Platform de mogelijkheid te reageren op actuele ontwikkelingen ten aanzien van internationaliseren en het onderwijs

22 Overzicht programma’s en activiteiten internationaliseren in het onderwijs