io Internationaliseren in Onderwijs — Jrg. 31 (najaar 2011) Nr. 61

2 Nieuwe uitgaven bij het Europees Platform
– Trying things out: tto teachers talk about their practice
– CLIL Skills: a practical book on Content and Language Integrated Learning
– Linq – Internationaliseren en taalverwerving
– Brochure cursusaanbod primair onderwijs 2011-2012
– Brochure cursusaanbod voortgezet onderwijs 2011-2012
– Jaaroverzicht Europees Platform

3 Een schatkist vol…
VOOR DE LEZER
Marcia Joosen (Europees Platform – hoofd afdeling Communicatie & Innovatie)

4 Europees Platform gaat samenwerken met Chinese onderwijsinstellingen
INTERNATIONALISEREN BUITEN EUROPA
Elvira Arkesteijn (Europees Platform)
Het Europees Platform naar China? Jazeker, het Europees Platform staat voor Europese en internationale ori‘ntatie, voor internationalisering. En dat we samenwerking met regio’s buiten Europa verkennen, doen we vooral op het verzoek van vele scholen in onze netwerken. Voor de leerling betekent internationaliseren het doorbreken van de eigen cultuurbarrire en dat kan goed, en soms zelfs nog pregnanter buiten Europa gebeuren. Daarom organiseerde het Europees Platform in april 2011 een studiebezoek aan Beijing voor bestuurders en schoolleiders uit het voortgezet onderwijs.

6 Internationaliseren: basisonderwijs in de 21ste eeuw
ALGEMEEN
AB van Rheenen, Floor Nusink (Europees Platform)

Ontwikkelingen in ict spelen een grote rol. Leerlingen op de basisschool worden opgeleid voor de maatschappij van morgen. Het is de taak van scholen ze daarop voor te bereiden. We kunnen de toekomst niet voorspellen, maar een ding is zeker: de maatschappij wordt steeds internationaler. Niet in de laatste plaats door de moderne media.

7 Vvto Engels in opmars!
ALGEMEEN
Elly Deelder (Europees Platform)
De ontwikkelingen voor vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto) Engels gaan razendsnel. Dit schooljaar zijn er ruim 650 vvto-scholen, waarvan 581 scholen kiezen voor de Engelse taal. Ook de pabo’s spelen in op de snelgroeiende vraag naar vakbekwame leerkrachten. Op vier pabo’s kunnen studenten inmiddels een specialisatie vvto Engels kiezen en binnenkort komen daar nog eens vijf pabo’s bij.

8 Schoolinitiatieven met de Antillen weer kansrijk
SUBSIDIEAANVRAGEN WEER MOGELIJK
Jan Willem Wilkens (Europees Platform)
Goed nieuws voor scholen die willen samenwerken met de Antillen. Na een tussentijdse evaluatie in 2010 en met een kleinere groep eilanden, gaat het Europees Platform in 2012 verder met Kans III.

9 Licht op Higgs; natuurkunde internationaal
SPEKTAKEL IN DE PERS
Johan de Jong (Universiteit Twente & Reiscommissie NNV/Fysica-reizen)
“Tijdreizen t—ch een mogelijkheid”, “Eerder dan je vertrokken bent”, “Einstein heeft ongelijk”: de pers raakte niet uitgeschreven en uitgepraat over het bericht dat een groep deeltjes vanuit het CERN in Genve met een snelheid groter dan die van het licht naar een detector in Itali‘ gereisd was. Het rumoer is nu weer even weggezakt, maar voor eventjes was de fundamentele natuurkunde heftig in het nieuws.

10 Basisscholen: op onderwijssafari naar de Kaap
UIT DE PRAKTIJK / BASISSCHOLEN
Ingrid Smit
Wie wil dat niet… Een unieke ervaringsreis voor leerkrachten uit het primair en voortgezet onderwijs, die nieuwsgierig zijn naar culturele diversiteit. Niet alleen om daarvan te willen leren, maar ook om nieuwe werkrelaties aan te gaan met onderwijscollega’s hier en daar. ‘Die reis het oneindig baie vir my beteken!’

11 Basisscholen: rekenles in het Duits op een basisschool in Zuid-Limburg
BASISONDERWIJS
Willy Francissen
Sinds begin 2010 doen dertien basisscholen mee aan een proefproject. Ze hebben toestemming van de minister om vijftien procent van de onderwijstijd een andere voertaal te gebruiken dan het Nederlands. Twaalf scholen kozen voor Engels. Basisschool ‘De kleine Wereld’ in Vaals gebruikt als enige Duits.

12 Onderwijs, Overheid en Ondernemerschap
VMBO
Katinka van Vuure (Europees Platform)
Onderzoek van MKB Nederland heeft uitgewezen dat het Nederlandse bedrijfsleven behoefte heeft aan internationaal geori‘nteerde arbeidskrachten op alle niveaus.

13 Scholen, gemeenten en bedrijven doen idee‘n op in Duitsland
VMBO
Willy Francissen
De gemeente ‘s-Hertogenbosch en de Duitse stad Hannover wisselen ervaringen uit op het gebied van techniekpromotie in het onderwijs. Hoe interesseer je leerlingen tijdens hun schoolloopbaan voor een technische beroep? De uitwisseling, genaamd Texchange, moet aan beide zijden inspirerende voorbeelden opleveren.

14 Omgaan met tegenvallers in Malawi
HAVO – VWO
Willy Francissen
Begin dit jaar reisde een groep leerlingen van het Maartencollege in Haren naar Malawi. Samen met een enthousiaste groep (oud-)docenten hadden ze geld ingezameld om kinderarbeid op de tabaksplantages van Malawi tegen te gaan. Ter plekke wilden ze een project vinden waarin het geld goed besteed zou worden. Dat bleek nog niet zo eenvoudig, maar leverde wel leerzame ervaringen op.

16 Studiereis naar Roemeni‘ stimuleert internationalisering HBO-Master SEN*
LERARENOPLEIDINGEN
Swaantje de Bekker (opleidingsdocent Master SEN, Fontys Hogescholen OSO, Tilburg)
AEen week naar Roemeni‘ op study visit met als thema ‘Preventing violence in schools’. Ik ging op weg zonder duidelijke idee‘n en verwachtingen en kwam terug vol enthousiasme, met nieuwe beelden, unieke ervaringen en waardevolle contacten met buitenlandse collega’s.
* SEN – Special Educational Needs

18 Aftrap projectseizoen Grundtvig
VOLWASSENENEDUCATIE
Dennis Wacht (Europees platform)
Een inspirerende dag en een feestje. Het einde van de zomer betekent van oudsher het begin van het projectseizoen voor de geselecteerde Grundtvig-projecten. Het Europees Platform organiseerde de aftrap van nieuwe projecten. Medewerkers van gerenommeerde projecten gaven workshops boordevol idee‘n en aan het eind van de dag volgde de uitreiking van de Internationale Prijs 2011.

20 KORTWEG
– Kiezen voor internationaliseren?
Serviceabonnement internationaliseren
– Gratis voor Serviceabonnees
– Nieuwe leden bestuur Europees Platform
– Samenwerken met high school in Canada
– Rapportcijfer 7,4
– Europas Taalpaspoort en Europees Taalportfolio nu verbonden
– CLIL 2012
– Nieuwe leerkrachten opleiden voor hedendaags onderwijs

21 Nieuwe leerkrachten opleiden voor hedendaags onderwijs
GASTCOLUMN
AndrŽ Nijsen
In deze IO-gastcolumn biedt het Europees Platform de mogelijkheid te reageren op actuele ontwikkelingen ten aanzien van internationaliseren en het onderwijs

22 Overzicht programma’s en activiteiten internationaliseren in het onderwijs