inDruk — zomer 2013

Onderwerpen in dit nummer zijn o.a.: Overstapservice Onderwijs, krimp in het onderwijs, begaafde kinderen uitdagen met digitale opdrachten, mediawijsheid, gepersonaliseerd leren en het vraagstuk papier of digitaal toetsen?

inDruk is volledig digitaal beschikbaar: PDF

4 Leerlinggegevens overtikken anno 2013? – Dat kan beter!

6 Meer met minder? Maak je school krimpproof met behulp van ict

10 Passend onderwijs: waar haal ik de tijd vandaan?

12 Begaafde kinderen uitdagen met pittige digitale opdrachten

14 Hoe verder met mediawijsheid?

18 Scholen maken echte stappen om leren persoonlijk te maken

22 Regie in het speelveld van leermateriaal

26 Papier of digitaal toetsen? De afwegingen op een rij

30 Opbrengstgericht werken versterken met leerlingvolgsysteem

34 Probleemloos ict-gebruik: neem de infrastructuur onder de loep

36 Het waartoe als houvast bij succesvolle innovatie

40 Nieuws