inDruk — najaar 2013

De inDruk van het najaar 2013 staat in het teken van Personaliseren. Dat is de insteek van artikelen over o.a. ict en de stuurmanskunst van schoolleiders, de nieuwe urennorm in het mbo, digitaal lesmateriaal en het belang van leren programmeren op jonge leeftijd.

inDruk is volledig digitaal beschikbaar: PDF

4 De droom van AndréŽ de Jong voor het onderwijs

8 Ict en de stuurmanskunst van schoolleiders

12 Nieuwe urennorm in het mbo geeft ruimte voor innovatie

16 Wie kan programmeren, heeft de toekomst

18 Learning Analytics als motor van gedifferentieerd onderwijs

21 Digitaal toetsen (verder) in balans

24 LeerKRACHT doorbreekt gewoontes, leren van elkaar wordt norm

26 Proeftuin voor examens vo met als doel onderwijs op maat

29 Wat we weten over praktijkvoorbeelden

30 Aan de slag met digitaal lesmateriaal, een praktijkverhaal

34 Kwaliteit leveren betekent regie pakken

36 Groene ict levert het onderwijs serieuze besparingen op

38 Let’s go serious

40 Tablets in het onderwijs

44 Nieuws