Het Fundament — (2014) nr. 02

De uitgave is hier als PDF beschikbaar

4 Voorwoord

Rinda den Besten over goede huisvesting als noodzakelijke randvoorwaarde.

6 Kort nieuws

Zonnepanelen en BTW, Regionale bijeenkomsten over buitenonderhoud, Leegstand basischolen, Regiobijeenkomsten, Gluren bij de buren

10 Sociaal ondernemer: sleutel tot succes multifunctionele accommodatie

Steeds meer gemeentes bouwen multifunctionele accommodaties.
De samenwerking verloopt echter niet altijd even soepel. Expert Marc van Leent pleit er voor om de exploitatie in handen te geven van een ‘sociaal ondernemer’.

16 KinderExpertiseCentrum Atlent wint Scholenbouwprijs 2013

Mytylschool Gabriël, onderdeel van KinderExpertiseCentrum Atlent, is de winnaar van de scholenbouwprijs 2013. ‘Een zeer geslaagde symbiose tussen architectuur en onderwijskundige visie’, aldus de jury. Integratie en samenwerking zijn de sleutelwoorden.

22 Hoeveel rek zit er in het investeringsverbod?

In de wet op het Primair Onderwijs is vastgelegd dat schoolbesturen geld uit de lumpsum niet mogen investeren in schoolgebouwen. Maar als je investeert in energiebesparende maatregelen voor je nieuwbouw betaalt dat zichzelf toch terug?

26 Het voordeel van modulair bouwen

VDe samenleving verandert voortdurend. Door gebouwen neer te zetten die eenvoudig aanpasbaar zijn, kan onderwijshuisvesting meebewegen met veranderende tijden.

30 Wie draait op voor de planschade?

Regelmatig krijgt de Helpdesk van de PO-Raad vragen over planschade. Gemeenten neigen er de laatste tijd toe om deze te verhalen op schoolbesturen. Is dat terecht?

34 Meer greep op de kwaliteit van je pand

Kenniscentrum Ruimte-OK ontwikkelde vier instrumenten die school- bestuurders ondersteunen bij het realiseren en onderhouden van kwalitatief goede huisvesting. Hiermee kan de kwaliteit van gebouwen worden geëvalueerd. Ze bieden ook ondersteuning bij nieuw- en verbouwprojecten.

36 Een stevige fundering? Laat alle gebruikers meedenken

Ga je een brede school of IKC bouwen? Stel dan met alle gebruikers een Programma van Eisen op. Als je voldoende aandacht besteedt aan deze ‘fundering’, is de kans op succes groter.

39 Column

Jacob Bruintjes, wethouder van onderwijs en gemeentelijk vastgoed in Borger-Odoorn: ‘Uit de Quote 500’