Het Fundament — (2013) nr. 01

De uitgave is hier als PDF beschikbaar

4 Voorwoord
Rinda den Besten over het dossier onderwijshuisvesting

6 Kort nieuws
Huisvestingsbeleid, Doordecentralisatie, Investeringsfonds, Kwaliteit onderwijshuisvesting, Ruimte-OK Kennisdag

10 Bezuinigen op energiekosten
De energiekosten van scholen zijn fors gestegen. Door de lumpsumfinanciering kan alles wat er teveel aan energie wordt uitgegeven, niet worden besteed aan het verzorgen van goed onderwijs. Hoe kunnen scholen de energiekosten beperken?

14 Zelf je schoolgebouwen onderhouden
Vanaf 2015 zijn po-besturen verantwoordelijk voor het totale onderhoud
van hun onderwijsgebouw(en). Meer verantwoordelijkheid voor
de schoolbesturen: dat past ook bij het uitgangspunt van de lumpsumbekostiging. Maar wat komt er precies op de schoolbesturen af?

20 Passend onderwijs? Passende huisvesting!
Vanaf augustus 2014 moet elke school ieder kind een passende
onderwijsplek bieden, ongeacht een eventuele beperking. Er zullen
andere eisen worden gesteld aan een schoolgebouw, zegt Angelika
Fuchs, architect en schrijfster van een boek over passende onderwijshuisvesting

26 Versus uitbesteden
Bij nieuwbouw en renovatie van schoolgebouwen is het nodig dat
iemand de regie heeft. Dit zogenoemde bouwheerschap kan het
schoolbestuur zelf op zich nemen of uitbesteden aan de gemeente
of een andere partij.

32 Eerst de visie
Een multifunctioneel centrum bouwen? Startpunt van het
bouwproces is de onderwijskundige visie die in het gebouw vorm
moet krijgen. Het huisvestingsconcept en de vormgeving van het
gebouw vloeien daar uit voort.

35 Column
Gert Jan Nijpels, burgemeester van Opmeer: `Vrienden of…?’