Gifted@248 — Zomer 2020

02 Passend onderwijs voor hoogbegaafden, wat vinden ouders ervan? Van leergierig kind tot zorgleerling
Marrigje de Bok
Hoe hebben ouders van hoogbegaafde leerlingen passend onderwijs tot nu toe ervaren? Is er voor hun kinderen ook een dekkend aanbod gekomen? Krijgen zij de juiste begeleiding, is er gedegen kennis binnen de scholen? En hoe is het met de zorgplicht in het geval van hoogbegaafde kinderen? Dit en meer vroeg Ouders & Onderwijs aan ouders op de bijeenkomsten in januari 2020. De ouders die Marrigje de Bok in dit artikel aan het woord laat, ontmoette zij op de bijeenkomst in Utrecht, waar zij zelf was als ouder van een hoogbegaafd kind dat onvoldoende passend onderwijs heeft gekregen op de basisschool. In de drie casussen bij het artikel is te lezen hoe het mis kan gaan en waar mogelijke oplossingen liggen.

08 Systemisch werken met pubers en hun ouders : Een andere manier van werken die kan leiden tot verrassende inzichten en oplossingen
Margriet Schouten
Ouders van hoogbegaafde pubers hebben vaak extra veel uitdagingen om hun puber stabiel en evenwichtig door deze ontwikkeling heen te loodsen. Vanuit de hulpverlening wordt bekeken hoe deze hoogbegaafde pubers het beste begeleid kunnen worden, waarbij psycho-educatie over hoogbegaafdheid en puberteit centraal staat. Daarnaast worden ook vaak aspecten van de cognitieve gedragstherapie ingezet en kan het belangrijk zijn om te kijken of de puber al beschikt over voldoende studievaardigheden. Desondanks blijkt dat in sommige gevallen een dergelijk behandelplan onvoldoende toereikend is. Het zou kunnen zijn dat er in het familiesysteem blinde vlekken zijn die meespelen, waardoor het negatieve gedrag van de puber in stand gehouden wordt. Dit kan mogelijk worden opgelost door de diepe, onbewuste patronen en dynamieken in het systeem te onderzoeken. Dit heet systemisch werken met puber en ouder. In dit artikel beschrijft Margriet Schouten de invloed van systemische oudergesprekken en een familieopstelling in het gezin. Zij legt in het kort uit wat een familieopstelling is en hoe dat in de praktijk werkt.

14 Doordacht werken aan executieve functies
Belinda Herrewijn en Esther Monfils
Voor het begeleiden van de begaafde leerling is het belangrijk om stil te staan bij het versterken van executieve functies, de regelfuncties van het brein. Kinderen die begaafd zijn, kunnen net als iedereen problemen met deze regelfuncties ervaren. Het begaafd zijn is geen garantie voor goed werkende executieve functies. De praktijk leert dat begaafde kinderen grote belemmeringen kunnen ervaren als zij hier problemen mee hebben. Door gesprek, gerichte interventies en aansprekende activiteiten waarbij een vertaling wordt gemaakt naar het alledaagse functioneren, leren kinderen hun executieve functies versterken!

26 Voor school waren we die westerlingen die hun kinderen zo bijzonder vinden’
Fransje Versloot, kunstenares, en haar man Jan Bruijn, handelaar in antieke auto’s, ruilden de stad in voor een klein, Fries dorpje. Hun twee zoons Dapper (16) en Sterk (13) zaten er net op de basisschool, toen ze ontdekten dat beiden hoogbegaafd zijn. Fransje en Jan merkten dat hoogbegaafdheid niet altijd even goed geaccepteerd wordt en dat er in de provincie een stuk minder mogelijkheden zijn voor hoogbegaafde kinderen dan in de randstad. Twee dingen hielden het gezin tegen om terug te gaan: de locatie die zij hadden gevonden voor hun werk en het feit dat zij de hoogbegaafdheid ook weer niet te belangrijk wilden maken. ‘Als je dáárom gaat verhuizen, wat voor druk leg je zo’n kind dan op? De hoogte van je IQ bepaalt niet of je zult slagen in het leven.’
Het interview komt uit het boek ‘Mijn hoogbegaafde puber’ van Suzanne Buis.

32 De Jas
Alie Boll-Groenenberg
Over contact en verbinding

34 De verwarde slimme kleuter
Diana Lacroix
Ieder jaar in groep 3 is er weer de uitdaging om tegemoet te komen aan de enorme cognitieve verschillen. Voor mij een zegen om de transfer van kleuter naar lezend en schrijvend kind te mogen beleven. Elk jaar is het een raadsel dat, ondanks alle geboden differentiaties, bij enkele ingestroomde lezende kleuters het technisch leesproces stagneert. De antwoorden moeten we zoeken bij het daadwerkelijke begin.

En verder

13 Column Rineke Derksen : Hoogbegaafde meiden
18 Gifted Kids