Gifted@248 — winter 2015

02 Eerste hulp bij onderpresteren deel 2

07 Column Lonneke Snijder

08 School is important

11 Boekrecensies

12 Optimale kansen voor ieder kind dankzij epigenetica
Ben Daeter
Artikel over epigenetica. Regelmatig moeten visies op opvoeding en onderwijs worden bijgesteld. Dat geldt zeker in onze huidige tijd, want we leven in een sterk veranderde en veranderende wereld. De epigenetica leert ons dat gedachten, opvattingen en gevoelens onze genen kunnen beïnvloeden, met verregaande gevolgen voor gedrag. Opvoeding en onderwijs dienen daar rekening mee te houden, om alle kinderen mogelijkheden te bieden voor een optimale ontwikkeling.

17 Column Marina Mol

18 Schoolbelang of kindbelang?

22 Kidsrubriek

29 Column Tessa Kieboom

30 De levensloop van onderpresteren
Lisanne van Nijnatten schrijft over de levensloop van onderpresteren. ‘Onderpresteren is vaak een complex probleem waaraan een hele ontwikkeling vooraf is gegaan.’

35 Column Rineke Derksen

36 Onzichtbaar

40 Kiezen voor het beste voor het meer- en hoogbegaafde kind
interview met Roland Louwerse. Hij werkte samen met Tijl Koenderink aan het boek Talentbeleid en klassenmanagement in de praktijk. Naar aanleiding van dit boek geeft hij in dit interview zijn visie op talentbeleid in Nederland. Wat heeft Passend Onderwijs voor consequenties voor het onderwijs aan hoogbegaafde kinderen, en hoe kunnen scholen die het compacten en verrijken al in de vingers hebben hun talentbeleid verder ontwikkelen?

44 Een man van onschatbare waarde

47 Column Fabien van der Ham