Gifted@248 — Herfst 2020

02 ‘Uiteindelijk gaat het om het geluk van de kinderen’ : Jubileumboek Day a Week School
Marrigje de Bok

08 Hulp bij zorg
Alie Boll-Groenenberg

12 Holistisch kijken naar onderpresteren
Suzanne van Haaften

17 Gifted Kids: Thematische opdrachten ‘Duurzaam leven’ voor kinderen door Martin van Delden
Martin heeft sinds 2010 ervaring in het lesgeven aan hoogbegaafde leerlingen in fulltime hoogbegaafdenonderwijs. Sindsdien ontwikkelt hij thematische opdrachten en werkt hij in thema’s aan diverse kennis- en vaardigheidsdoelen. In de opdrachten zijn de kaders ruim maar duidelijk en is er veel ruimte voor hogere orde denkvragen, exploratie en creativiteit. Ook wordt er veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van belangrijke (onderzoeks)vaardigheden. Vakoverstijgend zijn deze waardevol voor de ontwikkeling van leerlingen.

In deze editie van Gifted@248 een tweetal opdrachten die passen bij het thema ‘Duurzaam leven’.

24 Toxische stress en traumagerelateerd gedrag
Wanda Glebbeek
Bij hoogbegaafde kinderen kunnen dingen als opvoeding en onderwijs soms minder vanzelfsprekend lopen dan bij niet-hoogbegaafde kinderen. Gelukkig is er steeds meer kennis en zijn er steeds meer mogelijkheden om hier met elkaar op een goede manier uit te komen. Nu en dan lijkt dit toch nog wat lastiger en bij een klein deel van de groep hoogbegaafde kinderen zien we zelfs (ernstige) signalen van toxische stress en traumagerelateerd gedrag ontstaan. En hoewel de oorzaken wisselend en meervoudig kunnen zijn, zien we vaak dat deze groep kinderen vervolgens vastloopt in het onderwijs. Zij kunnen hierdoor afzakken in niveau, motivatie, welbevinden en gedrag.
Dit kan zulke extreme vormen aannemen dat een kind depressief wordt en/of heftige (internaliserende en/of externaliserende) ‘gedragsproblemen’ gaat vertonen. Veelal zijn interventies die hierop volgen nog te vaak curatief en symptoombestrijdend, waardoor er soms juist een contra-effect bereikt wordt.
In dit artikel zal Wanda Glebbeek trachten de neurobiologie achter dit gedrag kort uiteen te zetten.

28 Wat is jouw talent? : Interview met de Australische Gloria van Donge 

30 Out of the box: anders denken en doen: durven we dat?
Margriet Schouten

33 De kunst van het ruziemaken
Inge Marit Wielinga Pols

En verder

07 Column Rineke Derksen